Updated on 08:32 Ngày 21 tháng 11 năm 2022

Dịch Vụ Hosting offshore Tốt Nhất Năm 2022

Các Công ty hosting ngoại biên (offshore) chủ yếu được định nghĩa là bất kỳ công ty nào sát nhập vào một quốc gia có chủ quyền mà pháp luật Hoa Kỳ không áp dụng. Ưu điểm của các trung tâm dữ liệu của các công ty đối với web hosting là mục đích kết hợp pháp lý các doanh nghiệp, bảo mật dữ liệu, sở hữu trí tuệ, luật bản quyền, hay phân khu thuế. Các công ty lưu trữ ngoại biên khác với các công ty phục vụ các công ty doanh nghiệp cho những công ty khác chuyên về warez, torrents, chia sẻ MP3, v.v …
Các dịch vụ quảng cáo của các công ty hosting ngoại biên chủ yếu tìm kiếm những khách hàng yêu cầu bỏ qua điều khoản DMCA trong thoả thuận hợp đồng dịch vụ. Điều này có nghĩa là máy chủ web hosting sẽ không tự động thực hiện hoặc tạm ngừng hoàn toàn các hoạt động của trang web do yêu cầu DMCA từ các nguyên đơn bản quyền. Offshore hosting cũng có thể hiệu quả hơn đối với một số doanh nghiệp phát triển các điểm trung tâm dữ liệu quốc tế.

HostAdvice

Top 10 Offshore Hosting Providers

 • 1
  hostkiv review Incl. 4 user reviews
  • Space 40 GB – 80 GB
  • RAM 4 GB – 8 GB
  9,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2
  Dedicatserver.ro review Incl. 1 user reviews
  • Space 25 GB – 500 GB
  • RAM 4 GB – 8 GB
  3,12 US$ / mo
  Xem trang web
 • 3
  Việt Hosting review Incl. 1 user reviews
  • Space 40 GB – 60 GB
  • RAM 6 GB – 8 GB
  35,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 4
  DnsCloud review Incl. 16 user reviews
  • Space 240 GB – 500 GB
  • RAM 4 GB – 8 GB
  75,97 US$ / mo
  2 Coupon
  Xem trang web
 • 5
  AEserver review Incl. 1 user reviews
  • Space 60 GB – 1000 GB
  • RAM 4 GB – 8 GB
  78,68 US$ / mo
  Xem trang web
 • 6
  NSHOST review Incl. 3 user reviews
  • Space 50 GB – 500 GB
  • RAM 4 GB – 8 GB
  23,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 7
  SkyHost Web Hosting Services review Incl. 7 user reviews
  • Space 150 GB – 1.95 TB
  • RAM 4 GB – 8 GB
  23,84 US$ / mo
  Xem trang web
 • 8
  HolHost.com review Incl. 1 user reviews
  • Space 60 GB – 120 GB
  • RAM 4 GB – 8 GB
  20,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 9
  HOSTAFRICA review Incl. 1 user reviews
  • Space 100 GB – 200 GB
  • RAM 4 GB – 8 GB
  21,65 US$ / mo
  Xem trang web
 • 10
  Maromania review Incl. 6 user reviews
  • Space 1.5 GB – 2 TB
  • RAM 16 GB – 64 GB
  award
  0,49 US$ / mo
  Xem trang web
Didn't find the right hosting provider for your needs? Search and discover the best hosting company for you from 6,012 brands on our website.

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh