Updated on 16:11 Ngày 28 tháng 11 năm 2022

Dịch Vụ Hosting offshore Tốt Nhất Năm 2022

Các Công ty hosting ngoại biên (offshore) chủ yếu được định nghĩa là bất kỳ công ty nào sát nhập vào một quốc gia có chủ quyền mà pháp luật Hoa Kỳ không áp dụng. Ưu điểm của các trung tâm dữ liệu của các công ty đối với web hosting là mục đích kết hợp pháp lý các doanh nghiệp, bảo mật dữ liệu, sở hữu trí tuệ, luật bản quyền, hay phân khu thuế. Các công ty lưu trữ ngoại biên khác với các công ty phục vụ các công ty doanh nghiệp cho những công ty khác chuyên về warez, torrents, chia sẻ MP3, v.v …
Các dịch vụ quảng cáo của các công ty hosting ngoại biên chủ yếu tìm kiếm những khách hàng yêu cầu bỏ qua điều khoản DMCA trong thoả thuận hợp đồng dịch vụ. Điều này có nghĩa là máy chủ web hosting sẽ không tự động thực hiện hoặc tạm ngừng hoàn toàn các hoạt động của trang web do yêu cầu DMCA từ các nguyên đơn bản quyền. Offshore hosting cũng có thể hiệu quả hơn đối với một số doanh nghiệp phát triển các điểm trung tâm dữ liệu quốc tế.

Mary Emasah
Mary Emasah,
Hosting Expert
HostAdvice

Top 10 Offshore Hosting Providers

 • 1
  Max Cloud Host review Incl. 65 user reviews
  data-center
  Global Data Centers, Enterprise Hardware, High-Speed Network Uplink, and Dedicated Security
  check
  Instant Account Setup, 1-Click Apps Installer, Automated Backups, Free SSL Certificate, Secure Email Accounts
  phone
  24/7 Superb Customer Service and Support
  • Space 240 GB – 3.75 TB
  • RAM 16 GB – 128 GB
  award
  40,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2
  SKB Enterprise review Incl. 79 user reviews
  shield-alt
  Privacy Protected & Safe Web Hosting Platform Hosted In Amsterdam, The Netherlands, For Freedom Of Speech Without Censorship
  hdd
  High-Speed SSD Storage, Premium Quality, and The Most Reliable and Modern Technologies
  check
  Easy To Use Control Panel, 1-Click Installation, PHP Version Selector, Free SSL Certificate, and Unlimited Traffic
  • Space 1 TB – 2 TB
  • RAM 64 GB – 128 GB
  78,11 US$ / mo
  Xem trang web
 • 3
  NadeHost review Incl. 11 user reviews
  • Space 320 GB
  • RAM 128 GB
  90,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 4
  CanSpace Solutions review Incl. 20 user reviews
  • Space 320 GB – 4 TB
  • RAM 16 GB – 128 GB
  award
  149,23 US$ / mo
  Xem trang web
 • 5
  Ahost.eu review Incl. 2 user reviews
  • Space 160 GB – 3.91 TB
  • RAM 12 GB – 128 GB
  45,82 US$ / mo
  Xem trang web
 • 6
  IDFNV review Incl. 3 user reviews
  • Space 100 GB – 8 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  62,49 US$ / mo
  Xem trang web
 • 7
  Hostinched review Incl. 1 user reviews
  • Space Không giới hạn
  • RAM 8 GB – 128 GB
  35,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 8
  • Space 480 GB – 1.88 TB
  • RAM 32 GB – 128 GB
  199,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 9
  • Space 800 GB – 16 TB
  • RAM 30 GB – 128 GB
  0,04 US$ / mo
  Xem trang web
 • 10
  Sprint Data Center review Incl. 1 user reviews
  • Space 2.4 TB – 12.72 TB
  • RAM 128 GB
  194,84 US$ / mo
  Xem trang web
Didn't find the right hosting provider for your needs? Search and discover the best hosting company for you from 6,017 brands on our website.

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh