Updated on 11:53 Ngày 08 tháng 12 năm 2022

Dịch Vụ Hosting offshore Tốt Nhất Năm 2022

Các Công ty hosting ngoại biên (offshore) chủ yếu được định nghĩa là bất kỳ công ty nào sát nhập vào một quốc gia có chủ quyền mà pháp luật Hoa Kỳ không áp dụng. Ưu điểm của các trung tâm dữ liệu của các công ty đối với web hosting là mục đích kết hợp pháp lý các doanh nghiệp, bảo mật dữ liệu, sở hữu trí tuệ, luật bản quyền, hay phân khu thuế. Các công ty lưu trữ ngoại biên khác với các công ty phục vụ các công ty doanh nghiệp cho những công ty khác chuyên về warez, torrents, chia sẻ MP3, v.v …
Các dịch vụ quảng cáo của các công ty hosting ngoại biên chủ yếu tìm kiếm những khách hàng yêu cầu bỏ qua điều khoản DMCA trong thoả thuận hợp đồng dịch vụ. Điều này có nghĩa là máy chủ web hosting sẽ không tự động thực hiện hoặc tạm ngừng hoàn toàn các hoạt động của trang web do yêu cầu DMCA từ các nguyên đơn bản quyền. Offshore hosting cũng có thể hiệu quả hơn đối với một số doanh nghiệp phát triển các điểm trung tâm dữ liệu quốc tế.

Mary Emasah
Mary Emasah,
Hosting Expert
HostAdvice

Top 10 Offshore Hosting Providers

 • 821
  onlinehosting.com.tr review Incl. 1 user reviews
  • Space 25 GB – Không giới hạn
  • RAM 1 GB – 32 GB
  1,07 US$ / mo
  Xem trang web
 • 822
  Darkhost.pro review Incl. 1 user reviews
  • Space 1 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  0,20 US$ / mo
  Xem trang web
 • 823
  Sprint Data Center review Incl. 1 user reviews
  • Space 10 GB – 12.72 TB
  • RAM 1 GB – 512 GB
  0,45 US$ / mo
  Xem trang web
 • 824
  i9VPS review Incl. 3 user reviews
  • Space 15 GB – 70 GB
  • RAM 512 MB – 4 GB
  4,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 825
  Hosting Amaze review Incl. 1 user reviews
  • Space 400 GB
  • RAM 4 GB
  18,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 826
  Fency Host review Incl. 1 user reviews
  • Space 2 GB – Không giới hạn
  • RAM 4 GB – 16 GB
  0,59 US$ / mo
  Xem trang web
 • 827
  GLANCEHOST review Incl. 1 user reviews
  • Space 5 GB
  • RAM 0 B
  1,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 828
  iBrave Hosting review Incl. 1 user reviews
  • Space Không giới hạn
  • RAM 0 B
  0,82 US$ / mo
  Xem trang web
 • 829
  wavecom review Incl. 2 user reviews
  • Space 10 GB – Không giới hạn
  • RAM 1 GB – 32 GB
  5,27 US$ / mo
  Xem trang web
 • 830
  LibertyVPS.net review Incl. 4 user reviews
  • Space 25 GB – 100 GB
  • RAM 1 GB – 4 GB
  19,99 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh