Updated on 08:32 Ngày 21 tháng 11 năm 2022

Dịch Vụ Hosting offshore Có SSD Tốt Nhất Năm 2022

Các Công ty hosting ngoại biên (offshore) chủ yếu được định nghĩa là bất kỳ công ty nào sát nhập vào một quốc gia có chủ quyền mà pháp luật Hoa Kỳ không áp dụng. Ưu điểm của các trung tâm dữ liệu của các công ty đối với web hosting là mục đích kết hợp pháp lý các doanh nghiệp, bảo mật dữ liệu, sở hữu trí tuệ, luật bản quyền, hay phân khu thuế. Các công ty lưu trữ ngoại biên khác với các công ty phục vụ các công ty doanh nghiệp cho những công ty khác chuyên về warez, torrents, chia sẻ MP3, v.v …
Các dịch vụ quảng cáo của các công ty hosting ngoại biên chủ yếu tìm kiếm những khách hàng yêu cầu bỏ qua điều khoản DMCA trong thoả thuận hợp đồng dịch vụ. Điều này có nghĩa là máy chủ web hosting sẽ không tự động thực hiện hoặc tạm ngừng hoàn toàn các hoạt động của trang web do yêu cầu DMCA từ các nguyên đơn bản quyền. Offshore hosting cũng có thể hiệu quả hơn đối với một số doanh nghiệp phát triển các điểm trung tâm dữ liệu quốc tế.

HostAdvice

Top 10 Offshore Hosting Providers

 • 71
  • Space 100 GB – 480 GB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  25,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 72
  • Space 100 GB – 1.91 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  20,86 US$ / mo
  1 Coupon
  Xem trang web
 • 73
  • Space 250 GB – 2 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  39,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 74
  HosterPlan LTD review Incl. 9 user reviews
  • Space 150 GB – 3.2 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  award
  57,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 75
  Sprint Data Center review Incl. 1 user reviews
  • Space 480 GB – 12.72 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  28,17 US$ / mo
  Xem trang web
 • 76
  Serverion review Incl. 18 user reviews
  • Space 250 GB – 16 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  41,74 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh