Updated on 08:32 Ngày 21 tháng 11 năm 2022

Dịch Vụ Hosting offshore Tốt Nhất Năm 2022

Các Công ty hosting ngoại biên (offshore) chủ yếu được định nghĩa là bất kỳ công ty nào sát nhập vào một quốc gia có chủ quyền mà pháp luật Hoa Kỳ không áp dụng. Ưu điểm của các trung tâm dữ liệu của các công ty đối với web hosting là mục đích kết hợp pháp lý các doanh nghiệp, bảo mật dữ liệu, sở hữu trí tuệ, luật bản quyền, hay phân khu thuế. Các công ty lưu trữ ngoại biên khác với các công ty phục vụ các công ty doanh nghiệp cho những công ty khác chuyên về warez, torrents, chia sẻ MP3, v.v …
Các dịch vụ quảng cáo của các công ty hosting ngoại biên chủ yếu tìm kiếm những khách hàng yêu cầu bỏ qua điều khoản DMCA trong thoả thuận hợp đồng dịch vụ. Điều này có nghĩa là máy chủ web hosting sẽ không tự động thực hiện hoặc tạm ngừng hoàn toàn các hoạt động của trang web do yêu cầu DMCA từ các nguyên đơn bản quyền. Offshore hosting cũng có thể hiệu quả hơn đối với một số doanh nghiệp phát triển các điểm trung tâm dữ liệu quốc tế.

HostAdvice

Top 10 Offshore Hosting Providers

 • 71
  Linux Hosting World review Incl. 36 user reviews
  • Space 1 GB – 8 TB
  • RAM 1 GB – 32 GB
  2,50 US$ / mo
  Xem trang web
 • 72
  Web Hostech review Incl. 33 user reviews
  • Space 1 GB – Không giới hạn
  • RAM 2 GB – 8 GB
  award
  0,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 73
  xSERV24 review Incl. 41 user reviews
  • Space 120 GB – 12 TB
  • RAM 8 GB – 64 GB
  69,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 74
  HostOnion review Incl. 33 user reviews
  • Space 15 GB – Không giới hạn
  • RAM 30 MB – 3.91 GB
  award
  2,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 75
  Alphabet Hosting review Incl. 43 user reviews
  • Space Không giới hạn
  • RAM 1.95 GB – 15.6 GB
  0,45 US$ / mo
  1 Coupon
  Xem trang web
 • 76
  ProfesionalHosting review Incl. 60 user reviews
  • Space 5 GB – 8 TB
  • RAM 2 GB – 128 GB
  award
  5,20 US$ / mo
  Xem trang web
 • 77
  Noushost review Incl. 33 user reviews
  • Space 20 GB – Không giới hạn
  • RAM 1 GB – 16 GB
  award
  2,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 78
  KhanWebHost review Incl. 35 user reviews
  • Space 199.99 MB – 200 GB
  • RAM 1 GB – 4 GB
  0,20 US$ / mo
  Xem trang web
 • 79
  M3Server review Incl. 32 user reviews
  webhosting
  Fully Managed Web Hosting With A Wide Spectrum Of Services & Global CDN
  wordpress
  One-Click WordPress Hosting With Access To Thousands Of Themes and Dedicated Support
  server
  M3 Control Panel, Free Domain Names, Off-Site Server Backups, SSL Certificates, Ad Server Solution
  • Space 10 GB – Không giới hạn
  • RAM 2 GB – 64 GB
  award
  4,99 US$ / mo
  2 Coupon
  Xem trang web
 • 80
  RAJ WEB HOST review Incl. 34 user reviews
  • Space 2 GB – 256 GB
  • RAM 0 B
  award
  1,33 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh