Updated on 16:11 Ngày 28 tháng 11 năm 2022

Dịch Vụ Hosting offshore Có SSD Tốt Nhất Năm 2022

Các Công ty hosting ngoại biên (offshore) chủ yếu được định nghĩa là bất kỳ công ty nào sát nhập vào một quốc gia có chủ quyền mà pháp luật Hoa Kỳ không áp dụng. Ưu điểm của các trung tâm dữ liệu của các công ty đối với web hosting là mục đích kết hợp pháp lý các doanh nghiệp, bảo mật dữ liệu, sở hữu trí tuệ, luật bản quyền, hay phân khu thuế. Các công ty lưu trữ ngoại biên khác với các công ty phục vụ các công ty doanh nghiệp cho những công ty khác chuyên về warez, torrents, chia sẻ MP3, v.v …
Các dịch vụ quảng cáo của các công ty hosting ngoại biên chủ yếu tìm kiếm những khách hàng yêu cầu bỏ qua điều khoản DMCA trong thoả thuận hợp đồng dịch vụ. Điều này có nghĩa là máy chủ web hosting sẽ không tự động thực hiện hoặc tạm ngừng hoàn toàn các hoạt động của trang web do yêu cầu DMCA từ các nguyên đơn bản quyền. Offshore hosting cũng có thể hiệu quả hơn đối với một số doanh nghiệp phát triển các điểm trung tâm dữ liệu quốc tế.

Mary Emasah
Mary Emasah,
Hosting Expert
HostAdvice

Top 10 Offshore Hosting Providers

 • 21
  Hidedi review Incl. 15 user reviews
  • Space 60 GB – 960 GB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  16,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 22
  Intersect.Host review Incl. 14 user reviews
  • Space 120 GB – 2.81 TB
  • RAM 8 GB – 96 GB
  73,50 US$ / mo
  Xem trang web
 • 23
  Hostingue review Incl. 13 user reviews
  • Space 200 GB – 6.1 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  36,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 24
  Devrims review Incl. 12 user reviews
  • Space 15 GB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  87,60 US$ / mo
  1 Coupon
  Xem trang web
 • 25
  Premium Technologies review Incl. 27 user reviews
  • Space 50 GB – 4 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  award
  20,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 26
  NadeHost review Incl. 11 user reviews
  • Space 50 GB – 320 GB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  8,70 US$ / mo
  Xem trang web
 • 27
  Site Hosting Club review Incl. 10 user reviews
  • Space 160 GB – 700 GB
  • RAM 8 GB – 64 GB
  58,28 US$ / mo
  Xem trang web
 • 28
  DoctorHoster review Incl. 11 user reviews
  • Space 4 TB – 8 TB
  • RAM 16 GB – 128 GB
  award
  56,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 29
  LetsCloud review Incl. 9 user reviews
  • Space 40 GB – Không giới hạn
  • RAM 8 GB – 128 GB
  33,38 US$ / mo
  Xem trang web
 • 30
  Quality Hosting review Incl. 8 user reviews
  • Space 80 GB – 2 TB
  • RAM 8 GB – 64 GB
  15,99 US$ / mo
  2 Coupon
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh