Updated on 17:02 Ngày 01 tháng 12 năm 2022

Dịch Vụ Hosting offshore Có SSD Chấp Nhận Thanh Toán Bằng Bitcoin Tốt Nhất Năm 2022

Các Công ty hosting ngoại biên (offshore) chủ yếu được định nghĩa là bất kỳ công ty nào sát nhập vào một quốc gia có chủ quyền mà pháp luật Hoa Kỳ không áp dụng. Ưu điểm của các trung tâm dữ liệu của các công ty đối với web hosting là mục đích kết hợp pháp lý các doanh nghiệp, bảo mật dữ liệu, sở hữu trí tuệ, luật bản quyền, hay phân khu thuế. Các công ty lưu trữ ngoại biên khác với các công ty phục vụ các công ty doanh nghiệp cho những công ty khác chuyên về warez, torrents, chia sẻ MP3, v.v …
Các dịch vụ quảng cáo của các công ty hosting ngoại biên chủ yếu tìm kiếm những khách hàng yêu cầu bỏ qua điều khoản DMCA trong thoả thuận hợp đồng dịch vụ. Điều này có nghĩa là máy chủ web hosting sẽ không tự động thực hiện hoặc tạm ngừng hoàn toàn các hoạt động của trang web do yêu cầu DMCA từ các nguyên đơn bản quyền. Offshore hosting cũng có thể hiệu quả hơn đối với một số doanh nghiệp phát triển các điểm trung tâm dữ liệu quốc tế.

Mary Emasah
Mary Emasah,
Hosting Expert
HostAdvice

Top 10 Offshore Hosting Providers

 • 21
  Hostinched review Incl. 1 user reviews
  • Space 100 GB – Không giới hạn
  • RAM 8 GB – 128 GB
  19,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 22
  CherryServers review Incl. 7 user reviews
  • Space 320 GB – 960 GB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  award
  51,03 US$ / mo
  Xem trang web
 • 23
  • Space 7 GB – 72.7 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  47,91 US$ / mo
  Xem trang web
 • 24
  • Space 240 GB – 40 TB
  • RAM 16 GB – 128 GB
  84,95 US$ / mo
  Xem trang web
 • 25
  • Space 960 GB – 4.02 TB
  • RAM 16 GB – 128 GB
  54,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 26
  HosterPlan LTD review Incl. 9 user reviews
  • Space 150 GB – 3.2 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  award
  57,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 27
  Serverion review Incl. 18 user reviews
  • Space 250 GB – 16 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  41,66 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh