Updated on 11:57 Ngày 04 tháng 12 năm 2022

Dịch Vụ Hosting offshore Có HDD Tốt Nhất Năm 2022

Các Công ty hosting ngoại biên (offshore) chủ yếu được định nghĩa là bất kỳ công ty nào sát nhập vào một quốc gia có chủ quyền mà pháp luật Hoa Kỳ không áp dụng. Ưu điểm của các trung tâm dữ liệu của các công ty đối với web hosting là mục đích kết hợp pháp lý các doanh nghiệp, bảo mật dữ liệu, sở hữu trí tuệ, luật bản quyền, hay phân khu thuế. Các công ty lưu trữ ngoại biên khác với các công ty phục vụ các công ty doanh nghiệp cho những công ty khác chuyên về warez, torrents, chia sẻ MP3, v.v …
Các dịch vụ quảng cáo của các công ty hosting ngoại biên chủ yếu tìm kiếm những khách hàng yêu cầu bỏ qua điều khoản DMCA trong thoả thuận hợp đồng dịch vụ. Điều này có nghĩa là máy chủ web hosting sẽ không tự động thực hiện hoặc tạm ngừng hoàn toàn các hoạt động của trang web do yêu cầu DMCA từ các nguyên đơn bản quyền. Offshore hosting cũng có thể hiệu quả hơn đối với một số doanh nghiệp phát triển các điểm trung tâm dữ liệu quốc tế.

Mary Emasah
Mary Emasah,
Hosting Expert
HostAdvice

Top 10 Offshore Hosting Providers

 • 21
  Global Data Server review Incl. 19 user reviews
  • Space Không giới hạn
  • RAM 512 MB – 8 GB
  2,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 22
  haw company review Incl. 14 user reviews
  • Space 225 GB – 2 TB
  • RAM 4 GB – 16 GB
  65,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 23
  Hostetski:) review Incl. 14 user reviews
  • Space 1.5 GB – Không giới hạn
  • RAM 512 MB – 32 GB
  1,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 24
  Mondoze review Incl. 13 user reviews
  • Space 200 GB – 3.5 TB
  • RAM 16 GB – 64 GB
  148,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 25
  VNAHosting review Incl. 13 user reviews
  • Space 240 GB – 1 TB
  • RAM 32 GB – 64 GB
  73,47 US$ / mo
  Xem trang web
 • 26
  FLASH HOST LIMITED review Incl. 12 user reviews
  • Space 200 GB – 2.28 TB
  • RAM 1.99 GB – 16 GB
  19,86 US$ / mo
  Xem trang web
 • 27
  Hostlelo review Incl. 14 user reviews
  • Space 10 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  1,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 28
  Premium Technologies review Incl. 27 user reviews
  • Space 20 GB – Không giới hạn
  • RAM 2 GB – 256 GB
  award
  1,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 29
  WhiteWebServer.Net review Incl. 10 user reviews
  • Space Không giới hạn
  • RAM 0 B
  0,47 US$ / mo
  Xem trang web
 • 30
  RillaHost review Incl. 10 user reviews
  • Space 200 GB – 960 GB
  • RAM 4 GB – 32 GB
  82,76 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh