Updated on 16:11 Ngày 28 tháng 11 năm 2022

Dịch Vụ Hosting offshore Có HDD Chấp Nhận Thanh Toán Bằng Thẻ tín dụng Tốt Nhất Năm 2022

Các Công ty hosting ngoại biên (offshore) chủ yếu được định nghĩa là bất kỳ công ty nào sát nhập vào một quốc gia có chủ quyền mà pháp luật Hoa Kỳ không áp dụng. Ưu điểm của các trung tâm dữ liệu của các công ty đối với web hosting là mục đích kết hợp pháp lý các doanh nghiệp, bảo mật dữ liệu, sở hữu trí tuệ, luật bản quyền, hay phân khu thuế. Các công ty lưu trữ ngoại biên khác với các công ty phục vụ các công ty doanh nghiệp cho những công ty khác chuyên về warez, torrents, chia sẻ MP3, v.v …
Các dịch vụ quảng cáo của các công ty hosting ngoại biên chủ yếu tìm kiếm những khách hàng yêu cầu bỏ qua điều khoản DMCA trong thoả thuận hợp đồng dịch vụ. Điều này có nghĩa là máy chủ web hosting sẽ không tự động thực hiện hoặc tạm ngừng hoàn toàn các hoạt động của trang web do yêu cầu DMCA từ các nguyên đơn bản quyền. Offshore hosting cũng có thể hiệu quả hơn đối với một số doanh nghiệp phát triển các điểm trung tâm dữ liệu quốc tế.

Mary Emasah
Mary Emasah,
Hosting Expert
HostAdvice

Top 10 Offshore Hosting Providers

 • 201
  • Space 240 GB
  • RAM 16 GB
  113,52 US$ / mo
  Xem trang web
 • 202
  • Space 20 GB – 100 GB
  • RAM 1 GB
  1,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 203
  • Space Không giới hạn
  • RAM 2 GB – 256 GB
  3,49 US$ / mo
  Xem trang web
 • 204
  • Space 50 GB
  • RAM 4 GB
  18,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 205
  VideoWhisper.com review Incl. 3 user reviews
  • Space 100 GB – 12 TB
  • RAM 32 GB
  50,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 206
  Novogara BV review Incl. 7 user reviews
  • Space 80 GB – 2 TB
  • RAM 2 GB – 32 GB
  30,20 US$ / mo
  Xem trang web
 • 207
  Super Byte Hosting review Incl. 5 user reviews
  • Space Không giới hạn
  • RAM 2 GB – 5 GB
  award
  20,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 208
  wavecom review Incl. 2 user reviews
  • Space 10 GB – 16 TB
  • RAM 1 GB – 16 GB
  5,21 US$ / mo
  Xem trang web
 • 209
  HideMyHost review Incl. 3 user reviews
  shield-alt
  100% anonymous and private offshore hosting
  money-bill-alt
  Bitcoin is an available payment method
  comments
  24/7 customer support, instant access and setup, online ticket system, extensive knowledge base
  • Space 10 GB – 30 GB
  • RAM 0 B
  5,16 US$ / mo
  Xem trang web
 • 210
  Serverion review Incl. 18 user reviews
  • Space 50 GB – 96 TB
  • RAM 2 GB – 128 GB
  10,41 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh