Updated on 08:59 Ngày 05 tháng 12 năm 2022

Dịch Vụ Hosting offshore Có SSD Chấp Nhận Thanh Toán Bằng MoneyBookers Tốt Nhất Năm 2022

Các Công ty hosting ngoại biên (offshore) chủ yếu được định nghĩa là bất kỳ công ty nào sát nhập vào một quốc gia có chủ quyền mà pháp luật Hoa Kỳ không áp dụng. Ưu điểm của các trung tâm dữ liệu của các công ty đối với web hosting là mục đích kết hợp pháp lý các doanh nghiệp, bảo mật dữ liệu, sở hữu trí tuệ, luật bản quyền, hay phân khu thuế. Các công ty lưu trữ ngoại biên khác với các công ty phục vụ các công ty doanh nghiệp cho những công ty khác chuyên về warez, torrents, chia sẻ MP3, v.v …
Các dịch vụ quảng cáo của các công ty hosting ngoại biên chủ yếu tìm kiếm những khách hàng yêu cầu bỏ qua điều khoản DMCA trong thoả thuận hợp đồng dịch vụ. Điều này có nghĩa là máy chủ web hosting sẽ không tự động thực hiện hoặc tạm ngừng hoàn toàn các hoạt động của trang web do yêu cầu DMCA từ các nguyên đơn bản quyền. Offshore hosting cũng có thể hiệu quả hơn đối với một số doanh nghiệp phát triển các điểm trung tâm dữ liệu quốc tế.

Mary Emasah
Mary Emasah,
Hosting Expert
HostAdvice

Top 10 Offshore Hosting Providers

 • 11
  VPSGround review Incl. 30 user reviews
  • Space 60 GB – 500 GB
  • RAM 2 GB – 16 GB
  24,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 12
  Domen-Hosting.net review Incl. 25 user reviews
  • Space 60 GB
  • RAM 16 GB
  79,30 US$ / mo
  Xem trang web
 • 13
  HEROCLOUDS review Incl. 26 user reviews
  • Space 80 GB – 2 TB
  • RAM 6 GB – 32 GB
  award
  33,84 US$ / mo
  Xem trang web
 • 14
  HostCmt review Incl. 23 user reviews
  • Space Không giới hạn
  • RAM 4 GB
  award
  11,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 15
  BargainBinServers review Incl. 23 user reviews
  • Space 128 GB – 1.95 TB
  • RAM 1.6 GB – 31.25 GB
  33,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 16
  Ryteweb.com review Incl. 22 user reviews
  • Space 1000 GB
  • RAM 8 GB
  33,22 US$ / mo
  Xem trang web
 • 17
  HostPlay review Incl. 23 user reviews
  • Space 70 GB – 100 GB
  • RAM 3 GB – 4 GB
  45,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 18
  Hostragons® review Incl. 23 user reviews
  • Space 100 GB
  • RAM 8 GB
  award
  18,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 19
  Global Data Server review Incl. 19 user reviews
  • Space 80 GB
  • RAM 4 GB
  79,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 20
  DnsCloud review Incl. 16 user reviews
  • Space 290 GB – 400 GB
  • RAM 4 GB – 8 GB
  96,85 US$ / mo
  2 Coupon
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh