Updated on 17:02 Ngày 01 tháng 12 năm 2022

Dịch Vụ Hosting offshore Có SSD Chấp Nhận Thanh Toán Bằng Bitcoin Tốt Nhất Năm 2022

Các Công ty hosting ngoại biên (offshore) chủ yếu được định nghĩa là bất kỳ công ty nào sát nhập vào một quốc gia có chủ quyền mà pháp luật Hoa Kỳ không áp dụng. Ưu điểm của các trung tâm dữ liệu của các công ty đối với web hosting là mục đích kết hợp pháp lý các doanh nghiệp, bảo mật dữ liệu, sở hữu trí tuệ, luật bản quyền, hay phân khu thuế. Các công ty lưu trữ ngoại biên khác với các công ty phục vụ các công ty doanh nghiệp cho những công ty khác chuyên về warez, torrents, chia sẻ MP3, v.v …
Các dịch vụ quảng cáo của các công ty hosting ngoại biên chủ yếu tìm kiếm những khách hàng yêu cầu bỏ qua điều khoản DMCA trong thoả thuận hợp đồng dịch vụ. Điều này có nghĩa là máy chủ web hosting sẽ không tự động thực hiện hoặc tạm ngừng hoàn toàn các hoạt động của trang web do yêu cầu DMCA từ các nguyên đơn bản quyền. Offshore hosting cũng có thể hiệu quả hơn đối với một số doanh nghiệp phát triển các điểm trung tâm dữ liệu quốc tế.

Mary Emasah
Mary Emasah,
Hosting Expert
HostAdvice

Top 10 Offshore Hosting Providers

 • 131
  • Space 30 GB – 50 GB
  • RAM 1 GB – 2 GB
  13,43 US$ / mo
  Xem trang web
 • 132
  • Space 10 GB – 50 GB
  • RAM 2 GB – 4 GB
  5,21 US$ / mo
  Xem trang web
 • 133
  • Space 240 GB
  • RAM 16 GB
  113,52 US$ / mo
  Xem trang web
 • 134
  GOSU CLOUD LTD review Incl. 2 user reviews
  • Space 25 GB – 50 GB
  • RAM 1 GB – 8 GB
  0,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 135
  • Space 20 GB – 50 GB
  • RAM 2 GB – 4 GB
  4,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 136
  • Space Không giới hạn
  • RAM 2 GB – 256 GB
  3,49 US$ / mo
  Xem trang web
 • 137
  • Space 20 GB – 50 GB
  • RAM 0 B
  5,20 US$ / mo
  Xem trang web
 • 138
  Novogara BV review Incl. 7 user reviews
  • Space 80 GB – 2 TB
  • RAM 2 GB – 64 GB
  30,20 US$ / mo
  Xem trang web
 • 139
  Super Byte Hosting review Incl. 5 user reviews
  • Space 10 GB – 50 GB
  • RAM 1 GB – 2 GB
  award
  2,50 US$ / mo
  Xem trang web
 • 140
  HosterPlan LTD review Incl. 9 user reviews
  • Space 10 GB – 50 GB
  • RAM 1 GB – 4 GB
  award
  6,50 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh