Updated on 14:37 Ngày 03 tháng 8 năm 2022

Dịch Vụ Hosting offshore Có SSD Tốt Nhất Năm 2022

Các Công ty hosting ngoại biên (offshore) chủ yếu được định nghĩa là bất kỳ công ty nào sát nhập vào một quốc gia có chủ quyền mà pháp luật Hoa Kỳ không áp dụng. Ưu điểm của các trung tâm dữ liệu của các công ty đối với web hosting là mục đích kết hợp pháp lý các doanh nghiệp, bảo mật dữ liệu, sở hữu trí tuệ, luật bản quyền, hay phân khu thuế. Các công ty lưu trữ ngoại biên khác với các công ty phục vụ các công ty doanh nghiệp cho những công ty khác chuyên về warez, torrents, chia sẻ MP3, v.v …
Các dịch vụ quảng cáo của các công ty hosting ngoại biên chủ yếu tìm kiếm những khách hàng yêu cầu bỏ qua điều khoản DMCA trong thoả thuận hợp đồng dịch vụ. Điều này có nghĩa là máy chủ web hosting sẽ không tự động thực hiện hoặc tạm ngừng hoàn toàn các hoạt động của trang web do yêu cầu DMCA từ các nguyên đơn bản quyền. Offshore hosting cũng có thể hiệu quả hơn đối với một số doanh nghiệp phát triển các điểm trung tâm dữ liệu quốc tế.

HostAdvice
 • webhosting
  Powerful Web Hosting Provider In India With 24/7/365 Days Of Technical Support
  cloud2
  Instant Set Up, Unlimited Websites, Free SSL Certificates, Free Daily Backups & Free Domain Name
  shield-alt
  SSD-Only Cloud For 300% Faster Access, Lightning Speeds, and Reliable Security
  • Space 40 GB – 150 GB
  • RAM 0 B
  award
  6,97 US$ / mo
  Xem trang web
  • Space 30 GB – 100 GB
  • RAM 0 B
  award
  12,95 US$ / mo
  Xem trang web
  • Space 50 GB – 300 GB
  • RAM 0 B
  28,79 US$ / mo
  1 Coupon
  Xem trang web
  • Space Không giới hạn
  • RAM 0 B
  9,95 US$ / mo
  Xem trang web
  • Space 50 GB – 500 GB
  • RAM 0 B
  award
  4,40 US$ / mo
  Xem trang web
  • Space 50 GB – 1000 GB
  • RAM 0 B
  14,99 US$ / mo
  Xem trang web
  • Space 20 GB – 200 GB
  • RAM 0 B
  award
  5,00 US$ / mo
  Xem trang web
  • Space 75 GB – 1000 GB
  • RAM 0 B
  award
  29,82 US$ / mo
  Xem trang web
  • Space 30 GB – 200 GB
  • RAM 0 B
  award
  20,00 US$ / mo
  Xem trang web
  • Space 50 GB
  • RAM 0 B
  50,00 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh