Updated on 16:11 Ngày 28 tháng 11 năm 2022

Dịch Vụ Hosting offshore Có HDD Tốt Nhất Năm 2022

Các Công ty hosting ngoại biên (offshore) chủ yếu được định nghĩa là bất kỳ công ty nào sát nhập vào một quốc gia có chủ quyền mà pháp luật Hoa Kỳ không áp dụng. Ưu điểm của các trung tâm dữ liệu của các công ty đối với web hosting là mục đích kết hợp pháp lý các doanh nghiệp, bảo mật dữ liệu, sở hữu trí tuệ, luật bản quyền, hay phân khu thuế. Các công ty lưu trữ ngoại biên khác với các công ty phục vụ các công ty doanh nghiệp cho những công ty khác chuyên về warez, torrents, chia sẻ MP3, v.v …
Các dịch vụ quảng cáo của các công ty hosting ngoại biên chủ yếu tìm kiếm những khách hàng yêu cầu bỏ qua điều khoản DMCA trong thoả thuận hợp đồng dịch vụ. Điều này có nghĩa là máy chủ web hosting sẽ không tự động thực hiện hoặc tạm ngừng hoàn toàn các hoạt động của trang web do yêu cầu DMCA từ các nguyên đơn bản quyền. Offshore hosting cũng có thể hiệu quả hơn đối với một số doanh nghiệp phát triển các điểm trung tâm dữ liệu quốc tế.

Mary Emasah
Mary Emasah,
Hosting Expert
HostAdvice

Top 10 Offshore Hosting Providers

 • 11
  VDSCOM review Incl. 8 user reviews
  • Space 500 GB – 4 TB
  • RAM 8 GB – 32 GB
  29,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 12
  TOSHOST LTD review Incl. 44 user reviews
  webhosting
  Multiple Web Hosting Services suitable for all kinds of users
  server
  100% Faster NVMe Solid State Drive Servers
  check
  30-Day Money-Back Guarantee
  • Space 30 GB
  • RAM 1 GB
  award
  40,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 13
  Sky Host UAE review Incl. 14 user reviews
  • Space 10 GB – 400 GB
  • RAM 0 B
  68,06 US$ / mo
  1 Coupon
  Xem trang web
 • 14
  SistemDC Sunucu Hizmetleri review Incl. 3 user reviews
  • Space 120 GB – 2 TB
  • RAM 4 GB – 16 GB
  34,81 US$ / mo
  Xem trang web
 • 15
  Croatian Web Hosting review Incl. 9 user reviews
  • Space 500 GB – 4 TB
  • RAM 4 GB – 64 GB
  104,13 US$ / mo
  Xem trang web
 • 16
  SkyHost Web Hosting Services review Incl. 7 user reviews
  • Space 50 GB – 1.95 TB
  • RAM 512 MB – 32 GB
  14,77 US$ / mo
  Xem trang web
 • 17
  angellight review Incl. 1 user reviews
  • Space 4 TB
  • RAM 8 GB – 64 GB
  213,50 US$ / mo
  Xem trang web
 • 18
  Maromania review Incl. 6 user reviews
  • Space 1.5 GB – 2 TB
  • RAM 16 GB – 64 GB
  award
  0,49 US$ / mo
  Xem trang web
 • 19
  OrangeWebsite review Incl. 2 user reviews
  • Space 1 GB – 2 TB
  • RAM 512 MB – 32 GB
  3,54 US$ / mo
  Xem trang web
 • 20
  Dedicatserver.ro review Incl. 1 user reviews
  • Space 500 GB – 1.95 TB
  • RAM 8 GB – 64 GB
  41,66 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh