Updated on 08:59 Ngày 05 tháng 12 năm 2022

Dịch Vụ Hosting offshore Có HDD Tốt Nhất Năm 2022

Các Công ty hosting ngoại biên (offshore) chủ yếu được định nghĩa là bất kỳ công ty nào sát nhập vào một quốc gia có chủ quyền mà pháp luật Hoa Kỳ không áp dụng. Ưu điểm của các trung tâm dữ liệu của các công ty đối với web hosting là mục đích kết hợp pháp lý các doanh nghiệp, bảo mật dữ liệu, sở hữu trí tuệ, luật bản quyền, hay phân khu thuế. Các công ty lưu trữ ngoại biên khác với các công ty phục vụ các công ty doanh nghiệp cho những công ty khác chuyên về warez, torrents, chia sẻ MP3, v.v …
Các dịch vụ quảng cáo của các công ty hosting ngoại biên chủ yếu tìm kiếm những khách hàng yêu cầu bỏ qua điều khoản DMCA trong thoả thuận hợp đồng dịch vụ. Điều này có nghĩa là máy chủ web hosting sẽ không tự động thực hiện hoặc tạm ngừng hoàn toàn các hoạt động của trang web do yêu cầu DMCA từ các nguyên đơn bản quyền. Offshore hosting cũng có thể hiệu quả hơn đối với một số doanh nghiệp phát triển các điểm trung tâm dữ liệu quốc tế.

Mary Emasah
Mary Emasah,
Hosting Expert
HostAdvice

Top 10 Offshore Hosting Providers

 • 1
  AbeloHost review Incl. 184 user reviews
  server
  Offshore Shared, VPS, Servers, Domains, Server Management, and Web Design
  check
  Privately-Owned Hardware & Dutch Law Regulation
  cloud2
  The Latest Intel Processors, RAM, and Storage Drives
  • Space 400 GB – 4 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  52,84 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2
  Avert Host review Incl. 2 user reviews
  • Space 150 GB – 4 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  0,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 3
  • Space 4 TB
  • RAM 128 GB
  349,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 4
  bullhost.co review Incl. 3 user reviews
  • Space 1 TB – 4 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  110,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 5
  CanSpace Solutions review Incl. 20 user reviews
  • Space 4 TB
  • RAM 32 GB – 128 GB
  award
  112,02 US$ / mo
  Xem trang web
 • 6
  CherryServers review Incl. 7 user reviews
  • Space 4 TB – 6 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  award
  51,80 US$ / mo
  Xem trang web
 • 7
  Cloud4box review Incl. 52 user reviews
  • Space 80 GB – Không giới hạn
  • RAM 8 GB – 128 GB
  6,94 US$ / mo
  Xem trang web
 • 8
  DoctorHoster review Incl. 11 user reviews
  • Space 170 GB – 8 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  award
  21,50 US$ / mo
  Xem trang web
 • 9
  • Space 500 GB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  award
  135,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 10
  • Space 700 GB – 16 TB
  • RAM 10 GB – 128 GB
  0,01 US$ / mo
  Xem trang web
Didn't find the right hosting provider for your needs? Search and discover the best hosting company for you from 6,017 brands on our website.

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh