Updated on 16:11 Ngày 28 tháng 11 năm 2022

Dịch Vụ Hosting offshore Có SSD Chấp Nhận Thanh Toán Bằng MoneyBookers Tốt Nhất Năm 2022

Các Công ty hosting ngoại biên (offshore) chủ yếu được định nghĩa là bất kỳ công ty nào sát nhập vào một quốc gia có chủ quyền mà pháp luật Hoa Kỳ không áp dụng. Ưu điểm của các trung tâm dữ liệu của các công ty đối với web hosting là mục đích kết hợp pháp lý các doanh nghiệp, bảo mật dữ liệu, sở hữu trí tuệ, luật bản quyền, hay phân khu thuế. Các công ty lưu trữ ngoại biên khác với các công ty phục vụ các công ty doanh nghiệp cho những công ty khác chuyên về warez, torrents, chia sẻ MP3, v.v …
Các dịch vụ quảng cáo của các công ty hosting ngoại biên chủ yếu tìm kiếm những khách hàng yêu cầu bỏ qua điều khoản DMCA trong thoả thuận hợp đồng dịch vụ. Điều này có nghĩa là máy chủ web hosting sẽ không tự động thực hiện hoặc tạm ngừng hoàn toàn các hoạt động của trang web do yêu cầu DMCA từ các nguyên đơn bản quyền. Offshore hosting cũng có thể hiệu quả hơn đối với một số doanh nghiệp phát triển các điểm trung tâm dữ liệu quốc tế.

Mary Emasah
Mary Emasah,
Hosting Expert
HostAdvice

Top 10 Offshore Hosting Providers

 • 11
  DeleteZero.com review Incl. 53 user reviews
  • Space Không giới hạn
  • RAM 0 B
  1,25 US$ / mo
  Xem trang web
 • 12
  Mailwala review Incl. 14 user reviews
  • Space 200 GB – 800 GB
  • RAM 16 MB – 8 GB
  12,23 US$ / mo
  Xem trang web
 • 13
  HosterDaddy review Incl. 9 user reviews
  • Space 200 GB – 600 GB
  • RAM 4 GB – 24 GB
  6,39 US$ / mo
  Xem trang web
 • 14
  Cue Hosting review Incl. 8 user reviews
  • Space 250 GB – 1000 GB
  • RAM 4 GB – 16 GB
  117,32 US$ / mo
  Xem trang web
 • 15
  HostMiza review Incl. 6 user reviews
  • Space 200 GB – 500 GB
  • RAM 4 GB – 64 GB
  6,50 US$ / mo
  Xem trang web
 • 16
  Hostamble review Incl. 4 user reviews
  • Space 2 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  0,60 US$ / mo
  Xem trang web
 • 17
  india hosting daddy review Incl. 8 user reviews
  • Space 249.96 MB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  0,24 US$ / mo
  Xem trang web
 • 18
  JEEBANHOST review Incl. 6 user reviews
  • Space 512 GB – 1.95 TB
  • RAM 512 MB – 3.91 GB
  500,00 US$ / mo
  7 Coupon
  Xem trang web
 • 19
  iHost review Incl. 4 user reviews
  • Space 250 GB – 2.3 TB
  • RAM 12 GB – 128 GB
  49,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 20
  NAXHOST review Incl. 5 user reviews
  • Space 200 GB – 500 GB
  • RAM 8 GB – 32 GB
  48,75 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh