Updated on 11:57 Ngày 06 tháng 8 năm 2022

Dịch Vụ Node.JS Hosting Chấp Nhận Thanh Toán Bằng Webmoney Tốt Nhất Năm 2022

Node.js là một môi trường của các máy chủ web cho phép mã hóa JavaScript phần cứng thay vì trình duyệt web khởi chạy, nhằm phát triển một loại ứng dụng đám mây mới. Nhiều công ty web hosting đang bổ sung thêm hỗ trợ cho các ứng dụng Node.js trên phần mềm LAMP được máy chủ chia sẻ của họ. Các nhà phát triển Node.js chuyên nghiệp sẽ ưu tiên các gói lưu trữ trên máy chủ đám mây, VPS, và máy chủ dùng riêng.
Một trong những hạn chế lớn nhất của việc chạy các ứng dụng Node.js trên các nền tảng chia sẻ Linux là giới hạn điều chỉnh trên các quy trình I/O đồng thời, cho phép đóng các trang web nếu sử dụng quá nhiều tài nguyên CPU. Các nhóm lập trình web có thêm nhiều lựa chọn để xây dựng mã tùy chỉnh, tách riêng các gói VPS và máy chủ dùng riêng. Node.js hosting là sự cân bằng giữ phần cứng hiệu suất cao và hỗ trợ nền tảng dưới các cách tiếp cận được quản lý hoặc không được quản lý để cấu hình ngăn xếp máy chủ web.

HostAdvice

Top 10 Node.js Hosting Providers

 • 1
  FORTES.PRO review Incl. 16 user reviews
  • Space 40 GB – 60 GB
  • RAM 4 GB – 8 GB
  148,75 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2
  YottaHost review Incl. 1 user reviews
  • Space 20 GB – 1000 GB
  • RAM 4 GB – 8 GB
  10,94 US$ / mo
  Xem trang web
 • 3
  ServerCraze.com review Incl. 6 user reviews
  • Space 80 GB – 160 GB
  • RAM 4 GB – 8 GB
  25,38 US$ / mo
  Xem trang web
 • 4
  BlackHostBD review Incl. 1 user reviews
  • Space Không giới hạn
  • RAM 4 GB – 8 GB
  3,55 US$ / mo
  Xem trang web
 • 5
  BestHosting review Incl. 1 user reviews
  • Space 100 GB – 1.12 TB
  • RAM 4 GB – 8 GB
  18,35 US$ / mo
  Xem trang web
 • 6
  Cue Hosting review Incl. 8 user reviews
  • Space 80 GB – 500 GB
  • RAM 4 GB – 8 GB
  53,01 US$ / mo
  Xem trang web
 • 7
  Veeble Hosting review Incl. 1 user reviews
  • Space 100 GB – 1 TB
  • RAM 4 GB – 8 GB
  32,95 US$ / mo
  Xem trang web
 • 8
  Pren Host review Incl. 3 user reviews
  • Space 100 GB
  • RAM 8 GB
  47,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 9
  HostWinks review Incl. 118 user reviews
  • Space 80 GB – 240 GB
  • RAM 4 GB – 8 GB
  award
  26,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 10
  Venois Hosting review Incl. 1 user reviews
  • Space 1 TB – 4 TB
  • RAM 8 GB
  250,00 US$ / mo
  Xem trang web
Didn't find the right hosting provider for your needs? Search and discover the best hosting company for you from 6,017 brands on our website.

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh