Updated on 11:57 Ngày 06 tháng 8 năm 2022

Dịch Vụ Node.JS Hosting Tốt Nhất Năm 2022

Node.js là một môi trường của các máy chủ web cho phép mã hóa JavaScript phần cứng thay vì trình duyệt web khởi chạy, nhằm phát triển một loại ứng dụng đám mây mới. Nhiều công ty web hosting đang bổ sung thêm hỗ trợ cho các ứng dụng Node.js trên phần mềm LAMP được máy chủ chia sẻ của họ. Các nhà phát triển Node.js chuyên nghiệp sẽ ưu tiên các gói lưu trữ trên máy chủ đám mây, VPS, và máy chủ dùng riêng.
Một trong những hạn chế lớn nhất của việc chạy các ứng dụng Node.js trên các nền tảng chia sẻ Linux là giới hạn điều chỉnh trên các quy trình I/O đồng thời, cho phép đóng các trang web nếu sử dụng quá nhiều tài nguyên CPU. Các nhóm lập trình web có thêm nhiều lựa chọn để xây dựng mã tùy chỉnh, tách riêng các gói VPS và máy chủ dùng riêng. Node.js hosting là sự cân bằng giữ phần cứng hiệu suất cao và hỗ trợ nền tảng dưới các cách tiếp cận được quản lý hoặc không được quản lý để cấu hình ngăn xếp máy chủ web.

HostAdvice

Top 10 Node.js Hosting Providers

 • 1
  • Space 200 GB – 300 GB
  • RAM 4 GB – 8 GB
  0,01 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2
  TheUltraHost review Incl. 16 user reviews
  • Space 10 GB – 100 GB
  • RAM 31.25 GB – 62.5 GB
  0,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 3
  BroHosting review Incl. 14 user reviews
  • Space 1 GB – 3 TB
  • RAM 32 GB – 256 GB
  0,10 US$ / mo
  Xem trang web
 • 4
  E2E Networks review Incl. 122 user reviews
  • Space 10 GB – 20 GB
  • RAM 4 GB – 8 GB
  0,37 US$ / mo
  Xem trang web
 • 5
  ServCloud Hosting Solutions review Incl. 11 user reviews
  • Space 30 GB – 240 GB
  • RAM 5.88 GB – 8 GB
  0,47 US$ / mo
  Xem trang web
 • 6
  • Space 80 GB – 160 GB
  • RAM 4 GB – 8 GB
  39,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 7
  • Space 15 GB – Không giới hạn
  • RAM 512 GB
  0,97 US$ / mo
  Xem trang web
 • 8
  SMWebGroup review Incl. 3 user reviews
  • Space 60 GB – 240 GB
  • RAM 4 GB – 8 GB
  40,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 9
  Hostkicker LLC review Incl. 10 user reviews
  • Space 160 GB
  • RAM 7.81 GB
  0,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 10
  • Space 160 GB
  • RAM 7.81 GB
  52,00 US$ / mo
  Xem trang web
Didn't find the right hosting provider for your needs? Search and discover the best hosting company for you from 5,970 brands on our website.

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh