Updated on 11:08 Ngày 05 tháng 2 năm 2022

Dịch Vụ Hosting MySQL Chấp Nhận Thanh Toán Bằng Thẻ tín dụng Tốt Nhất Năm 2022

MySQL là nền tảng dữ liệu viết bởi C và C++ và có thể được cài đặt trên nhiều hệ điều hành và máy chủ web khác nhau, cho phép sử dụng Ngôn ngữ Truy vấn Cấu trúc (SQL) trong các ứng dụng.
Hầu hết các công ty web hosting lớn và nhỏ đều hỗ trợ MySQL như là một phần của các máy chủ LAMP/WAMP hoặc LEMP (Nginx) với PHP, Perl, Python, Node.js. vv. Một số máy chủ web cung cấp hỗ trợ PostgreSQL cũng như MySQL hoặc MSSQL trên máy chủ Windows.
Cơ sở dữ liệu MySQL sử dụng hầu hết các mã nguồn mở phổ biến như Drupal, WordPress, Joomla, Magento, … mặc dù trong số này có nhiều mã nguồn mở cũng có thể chạy trên các nền tảng khác. MySQL được quản lý trực tiếp trên các máy chủ web thông qua tiện ích phpMyAdmin cung cấp truy cập trực tiếp đến các bảng cơ sở dữ liệu. Trình thủ thuật cơ sở dữ liệu MySQL đơn giản hóa quá trình tạo và triển khai trong cPanel. Có một số phần mở rộng phần mềm khác nhau có sẵn để cải thiện bộ nhớ đệm MySQL trên các máy chủ web.

HostAdvice

Top 10 MySQL Hosting Providers

 • 1
  Việt Hosting review Incl. 1 user reviews
  • Space 60 GB – 480 GB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  50,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2
  H4Y Technologies LLC review Incl. 1 user reviews
  • Space 200 GB – 1 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  55,50 US$ / mo
  Xem trang web
 • 3
  BlessHost review Incl. 4 user reviews
  • Space 20 GB – 8 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  19,95 US$ / mo
  Xem trang web
 • 4
  WebhostingValley review Incl. 3 user reviews
  • Space 480 GB – 4 TB
  • RAM 16 GB – 128 GB
  129,10 US$ / mo
  Xem trang web
 • 5
  DEAC review Incl. 1 user reviews
  • Space 100 GB – 5 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  105,44 US$ / mo
  Xem trang web
 • 6
  Draxhost review Incl. 4 user reviews
  • Space 80 GB – 6 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  award
  25,65 US$ / mo
  Xem trang web
 • 7
  Telasera Technologies review Incl. 1 user reviews
  • Space 500 GB – 2.93 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  41,23 US$ / mo
  Xem trang web
 • 8
  Dedicatserver.ro review Incl. 1 user reviews
  • Space 60 GB – 2 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  5,11 US$ / mo
  Xem trang web
 • 9
  Intercity.co.il review Incl. 13 user reviews
  • Space 150 GB – 480 GB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  198,63 US$ / mo
  Xem trang web
 • 10
  Hosting-marketers.com review Incl. 1 user reviews
  • Space 50 GB – 2 TB
  • RAM 12 GB – 128 GB
  75,00 US$ / mo
  Xem trang web
Didn't find the right hosting provider for your needs? Search and discover the best hosting company for you from 6,012 brands on our website.

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh