Updated on 11:08 Ngày 05 tháng 2 năm 2022

Dịch Vụ Hosting MySQL Có HDD Tốt Nhất Năm 2022

MySQL là nền tảng dữ liệu viết bởi C và C++ và có thể được cài đặt trên nhiều hệ điều hành và máy chủ web khác nhau, cho phép sử dụng Ngôn ngữ Truy vấn Cấu trúc (SQL) trong các ứng dụng.
Hầu hết các công ty web hosting lớn và nhỏ đều hỗ trợ MySQL như là một phần của các máy chủ LAMP/WAMP hoặc LEMP (Nginx) với PHP, Perl, Python, Node.js. vv. Một số máy chủ web cung cấp hỗ trợ PostgreSQL cũng như MySQL hoặc MSSQL trên máy chủ Windows.
Cơ sở dữ liệu MySQL sử dụng hầu hết các mã nguồn mở phổ biến như Drupal, WordPress, Joomla, Magento, … mặc dù trong số này có nhiều mã nguồn mở cũng có thể chạy trên các nền tảng khác. MySQL được quản lý trực tiếp trên các máy chủ web thông qua tiện ích phpMyAdmin cung cấp truy cập trực tiếp đến các bảng cơ sở dữ liệu. Trình thủ thuật cơ sở dữ liệu MySQL đơn giản hóa quá trình tạo và triển khai trong cPanel. Có một số phần mở rộng phần mềm khác nhau có sẵn để cải thiện bộ nhớ đệm MySQL trên các máy chủ web.

HostAdvice

Top 10 MySQL Hosting Providers

 • 1861
  Names.co.uk review Incl. 25 user reviews
  • Space 25 GB – Không giới hạn
  • RAM 512 MB – 64 GB
  7,40 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1862
  Arsys.es review Incl. 25 user reviews
  • Space 1 GB – Không giới hạn
  • RAM 4 GB – 16 GB
  2,59 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1863
  OVH Polska review Incl. 27 user reviews
  • Space 250 GB – 72 TB
  • RAM 16 GB – 256 GB
  4,43 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1864
  Leaseweb review Incl. 92 user reviews
  • Space 256 MB – 15.6 TB
  • RAM 4 GB – 64 GB
  3,11 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1865
  A Small Orange review Incl. 35 user reviews
  • Space 512 MB – 1 TB
  • RAM 1 GB – 32 GB
  2,92 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1866
  aPlus.net review Incl. 31 user reviews
  • Space 1.95 TB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  9,95 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1867
  Host Europe review Incl. 41 user reviews
  • Space 25 GB – 11.72 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  4,47 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1868
  HostMonster review Incl. 37 user reviews
  • Space 30 GB – Không giới hạn
  • RAM 2 GB – 16 GB
  4,95 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1869
  Heart Internet review Incl. 43 user reviews
  • Space 5 GB – Không giới hạn
  • RAM 1 GB – 32 GB
  3,69 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1870
  Vodien review Incl. 36 user reviews
  • Space 500 GB – 2.3 TB
  • RAM 4 GB – 32 GB
  203,53 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh