Updated on 11:08 Ngày 05 tháng 2 năm 2022

Dịch Vụ Hosting MySQL Có HDD Tốt Nhất Năm 2022

MySQL là nền tảng dữ liệu viết bởi C và C++ và có thể được cài đặt trên nhiều hệ điều hành và máy chủ web khác nhau, cho phép sử dụng Ngôn ngữ Truy vấn Cấu trúc (SQL) trong các ứng dụng.
Hầu hết các công ty web hosting lớn và nhỏ đều hỗ trợ MySQL như là một phần của các máy chủ LAMP/WAMP hoặc LEMP (Nginx) với PHP, Perl, Python, Node.js. vv. Một số máy chủ web cung cấp hỗ trợ PostgreSQL cũng như MySQL hoặc MSSQL trên máy chủ Windows.
Cơ sở dữ liệu MySQL sử dụng hầu hết các mã nguồn mở phổ biến như Drupal, WordPress, Joomla, Magento, … mặc dù trong số này có nhiều mã nguồn mở cũng có thể chạy trên các nền tảng khác. MySQL được quản lý trực tiếp trên các máy chủ web thông qua tiện ích phpMyAdmin cung cấp truy cập trực tiếp đến các bảng cơ sở dữ liệu. Trình thủ thuật cơ sở dữ liệu MySQL đơn giản hóa quá trình tạo và triển khai trong cPanel. Có một số phần mở rộng phần mềm khác nhau có sẵn để cải thiện bộ nhớ đệm MySQL trên các máy chủ web.

HostAdvice

Top 10 MySQL Hosting Providers

 • 1
  • Space 16 TB
  • RAM 128 GB
  0,12 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2
  Visual Web Technologies review Incl. 199 user reviews
  webhosting
  Powerful Web Hosting Provider In India With 24/7/365 Days Of Technical Support
  cloud2
  Instant Set Up, Unlimited Websites, Free SSL Certificates, Free Daily Backups & Free Domain Name
  shield-alt
  SSD-Only Cloud For 300% Faster Access, Lightning Speeds, and Reliable Security
  • Space 500 GB – 2 TB
  • RAM 16 GB – 48 GB
  award
  2,09 US$ / mo
  Xem trang web
 • 3
  • Space 900 GB – 1 TB
  • RAM 12 GB – 64 GB
  5,82 US$ / mo
  Xem trang web
 • 4
  • Space 1.23 TB
  • RAM 32 GB – 64 GB
  6,01 US$ / mo
  Xem trang web
 • 5
  HostsBook Corporation Ltd. review Incl. 34 user reviews
  • Space 6 GB
  • RAM 8 GB
  6,50 US$ / mo
  Xem trang web
 • 6
  Avert Host review Incl. 2 user reviews
  • Space 150 GB – 4 TB
  • RAM 8 GB – 256 GB
  12,92 US$ / mo
  Xem trang web
 • 7
  BigBox Host review Incl. 3 user reviews
  • Space 200 GB
  • RAM 4 GB
  award
  12,95 US$ / mo
  Xem trang web
 • 8
  • Space 1 TB – 3 TB
  • RAM 16 GB – 32 GB
  17,24 US$ / mo
  Xem trang web
 • 9
  Awm Bilişim Hizmetleri review Incl. 2 user reviews
  • Space 60 GB – 80 GB
  • RAM 16 GB – 32 GB
  17,17 US$ / mo
  Xem trang web
 • 10
  Interneto Vizija review Incl. 3 user reviews
  • Space 320 GB – 640 GB
  • RAM 32 GB – 64 GB
  17,96 US$ / mo
  Xem trang web
Didn't find the right hosting provider for your needs? Search and discover the best hosting company for you from 6,018 brands on our website.

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh