Updated on 11:36 Ngày 07 tháng 12 năm 2022

Dịch Vụ Hosting MySQL Có HDD Tốt Nhất Năm 2022

MySQL là nền tảng dữ liệu viết bởi C và C++ và có thể được cài đặt trên nhiều hệ điều hành và máy chủ web khác nhau, cho phép sử dụng Ngôn ngữ Truy vấn Cấu trúc (SQL) trong các ứng dụng.
Hầu hết các công ty web hosting lớn và nhỏ đều hỗ trợ MySQL như là một phần của các máy chủ LAMP/WAMP hoặc LEMP (Nginx) với PHP, Perl, Python, Node.js. vv. Một số máy chủ web cung cấp hỗ trợ PostgreSQL cũng như MySQL hoặc MSSQL trên máy chủ Windows.
Cơ sở dữ liệu MySQL sử dụng hầu hết các mã nguồn mở phổ biến như Drupal, WordPress, Joomla, Magento, … mặc dù trong số này có nhiều mã nguồn mở cũng có thể chạy trên các nền tảng khác. MySQL được quản lý trực tiếp trên các máy chủ web thông qua tiện ích phpMyAdmin cung cấp truy cập trực tiếp đến các bảng cơ sở dữ liệu. Trình thủ thuật cơ sở dữ liệu MySQL đơn giản hóa quá trình tạo và triển khai trong cPanel. Có một số phần mở rộng phần mềm khác nhau có sẵn để cải thiện bộ nhớ đệm MySQL trên các máy chủ web.

HostAdvice

Top 10 MySQL Hosting Providers

 • 1
  Contabo review Incl. 671 user reviews
  cloud
  Numerous DevOps Features via which you can manage Cloud Infrastructure straight from code, Integrate Deployment Pipelines, and more
  check
  Award-Winning Customer Support that offers Premium Services and is available all year round
  globe
  Global availability for all users - 6 Regions and 9 Locations
  • Space 1.6 GB – Không giới hạn
  • RAM 4 GB – 256 GB
  award
  3,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2
  VPS Malaysia review Incl. 112 user reviews
  • Space 2 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  award
  64,07 US$ / mo
  1 Coupon
  Xem trang web
 • 3
  FDC Servers review Incl. 8 user reviews
  • Space 10 GB – 96 TB
  • RAM 128 MB – 256 GB
  0,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 4
  Sixth Star Technologies review Incl. 5 user reviews
  • Space 100 GB – 2 TB
  • RAM 8 GB – 64 GB
  71,02 US$ / mo
  Xem trang web
 • 5
  WebhostingValley review Incl. 3 user reviews
  • Space 1 TB – 4 TB
  • RAM 16 GB – 128 GB
  129,10 US$ / mo
  Xem trang web
 • 6
  Simple Servers review Incl. 5 user reviews
  • Space 2 TB
  • RAM 16 GB – 128 GB
  161,78 US$ / mo
  Xem trang web
 • 7
  • Space 4 TB – 8 TB
  • RAM 16 GB – 128 GB
  65,79 US$ / mo
  Xem trang web
 • 8
  • Space 400 GB – 8 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  39,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 9
  Database Mart review Incl. 22 user reviews
  • Space 160 GB – 2 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  27,99 US$ / mo
  Xem trang web
Didn't find the right hosting provider for your needs? Search and discover the best hosting company for you from 6,017 brands on our website.

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh