Updated on 11:19 Ngày 05 tháng 1 năm 2023

Dịch Vụ Hosting MongoDB Tốt Nhất Năm 2023

MongoDB là một khuôn khổ cơ sở dữ liệu NoSQL được sử dụng trong lập trình các ứng dụng web như là một phương án thay thế cho MySQL do khả năng nâng cấp và xử lý yêu cầu ở tốc độ nhanh hơn. Không có công ty web hosting nào đang cung cấp hỗ trợ MongoDB theo mặc định trên các gói Linux hosting dùng chung, vì vậy hầu hết lập trình viên phải mua thêm gói VPS.
MongoDB hosting có thể dễ dàng triển khai bằng cách sử dụng các snapshot stack của Bitnami, xây dựng các bản in, và các máy chủ đám mây. Sử dụng snapshot của máy chủ để cài đặt các khuôn khổ cơ sở dữ liệu như MongoDB cho phép lập trình viên có thể lựa chọn hệ điều hành Linux, bao gồm các phần mở rộng ngôn ngữ lập trình, và các tiện ích hệ thống, cũng như tăng tốc toàn bộ quá trình một cách đáng kể. Máy chủ đám mây với snapshot là những lựa chọn thay thế tốt nhất cho những gói VPS và máy chủ dùng dung khi có yêu cầu sử dụng MongoDB hosting.

HostAdvice

Top 10 MongoDB Hosting Providers

 • 1321
  US Dedicated review Incl. 1 user reviews
  • Space 10 GB – Không giới hạn
  • RAM 512 MB – 64 GB
  award
  4,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1322
  Ho-ost review Incl. 3 user reviews
  • Space 1 GB – 100 GB
  • RAM 1 GB – 3 GB
  1,23 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1323
  VPSnet.com review Incl. 1 user reviews
  • Space 10 GB – 60 GB
  • RAM 1 GB – 12 GB
  2,16 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1324
  NodeChef review Incl. 1 user reviews
  • Space Không giới hạn
  • RAM 128 MB
  9,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1325
  fastpipe.io review Incl. 1 user reviews
  • Space 30 GB – 400 GB
  • RAM 2 GB – 32 GB
  3,20 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1326
  VDSina.ru review Incl. 3 user reviews
  • Space 30 GB – 640 GB
  • RAM 1 GB – 64 GB
  4,31 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1327
  24Data Ltd review Incl. 1 user reviews
  • Space 10 GB – 1.5 TB
  • RAM 2 GB – 18 GB
  1,66 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1328
  Sprint Data Center review Incl. 1 user reviews
  • Space 10 GB – 12.72 TB
  • RAM 1 GB – 512 GB
  0,46 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1329
  bookandhost review Incl. 1 user reviews
  • Space 10.04 MB
  • RAM 0 B
  0,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1330
  NDCHost review Incl. 1 user reviews
  • Space Không giới hạn
  • RAM 1 GB – 192 GB
  3,95 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh