Updated on 13:47 Ngày 15 tháng 1 năm 2022

Dịch Vụ Hosting MongoDB Có SSD Tốt Nhất Năm 2022

MongoDB là một khuôn khổ cơ sở dữ liệu NoSQL được sử dụng trong lập trình các ứng dụng web như là một phương án thay thế cho MySQL do khả năng nâng cấp và xử lý yêu cầu ở tốc độ nhanh hơn. Không có công ty web hosting nào đang cung cấp hỗ trợ MongoDB theo mặc định trên các gói Linux hosting dùng chung, vì vậy hầu hết lập trình viên phải mua thêm gói VPS.
MongoDB hosting có thể dễ dàng triển khai bằng cách sử dụng các snapshot stack của Bitnami, xây dựng các bản in, và các máy chủ đám mây. Sử dụng snapshot của máy chủ để cài đặt các khuôn khổ cơ sở dữ liệu như MongoDB cho phép lập trình viên có thể lựa chọn hệ điều hành Linux, bao gồm các phần mở rộng ngôn ngữ lập trình, và các tiện ích hệ thống, cũng như tăng tốc toàn bộ quá trình một cách đáng kể. Máy chủ đám mây với snapshot là những lựa chọn thay thế tốt nhất cho những gói VPS và máy chủ dùng dung khi có yêu cầu sử dụng MongoDB hosting.

HostAdvice

Top 10 MongoDB Hosting Providers

 • 1
  10GB Hosting review Incl. 2 user reviews
  • Space 240 GB – 4.02 TB
  • RAM 32 GB – 128 GB
  103,10 US$ / mo
  1 Coupon
  Xem trang web
 • 2
  99Stack Cloud review Incl. 15 user reviews
  • Space 100 GB – 2.5 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  45,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 3
  A2 Hosting review Incl. 1816 user reviews
  server
  Turbo Servers with up to 20x faster Page Loads
  check
  Award-Winning and Ultra-Reliable Web Hosting solutions that offer blazing fast performance
  webhosting
  Guru Crew Support, Free Account Migration, A2 Site Builder, and a point-and-click CMS installer
  • Space 150 GB – 2 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  award
  23,99 US$ / mo
  1 Coupon
  Xem trang web
 • 4
  Advanced Hosting review Incl. 4 user reviews
  • Space 160 GB – 1.25 TB
  • RAM 16 GB – 128 GB
  40,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 5
  AltusHost B.V. review Incl. 106 user reviews
  • Space 160 GB – 1.88 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  award
  83,26 US$ / mo
  Xem trang web
 • 6
  appletec review Incl. 11 user reviews
  • Space 60 GB – 1000 GB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  19,67 US$ / mo
  Xem trang web
 • 7
  • Space 75 GB – 1.17 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  20,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 8
  AtresHost review Incl. 7 user reviews
  • Space 240 GB – 7.5 TB
  • RAM 15.6 GB – 125 GB
  42,96 US$ / mo
  10 Coupon
  Xem trang web
 • 9
  • Space 160 GB – 3.75 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  40,00 US$ / mo
  2 Coupon
  Xem trang web
 • 10
  BKHosting review Incl. 12 user reviews
  • Space 1.92 GB – 1 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  68,74 US$ / mo
  Xem trang web
Didn't find the right hosting provider for your needs? Search and discover the best hosting company for you from 6,017 brands on our website.

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh