Updated on 13:47 Ngày 15 tháng 1 năm 2022

Dịch Vụ Hosting MongoDB Có SSD Tốt Nhất Năm 2022

MongoDB là một khuôn khổ cơ sở dữ liệu NoSQL được sử dụng trong lập trình các ứng dụng web như là một phương án thay thế cho MySQL do khả năng nâng cấp và xử lý yêu cầu ở tốc độ nhanh hơn. Không có công ty web hosting nào đang cung cấp hỗ trợ MongoDB theo mặc định trên các gói Linux hosting dùng chung, vì vậy hầu hết lập trình viên phải mua thêm gói VPS.
MongoDB hosting có thể dễ dàng triển khai bằng cách sử dụng các snapshot stack của Bitnami, xây dựng các bản in, và các máy chủ đám mây. Sử dụng snapshot của máy chủ để cài đặt các khuôn khổ cơ sở dữ liệu như MongoDB cho phép lập trình viên có thể lựa chọn hệ điều hành Linux, bao gồm các phần mở rộng ngôn ngữ lập trình, và các tiện ích hệ thống, cũng như tăng tốc toàn bộ quá trình một cách đáng kể. Máy chủ đám mây với snapshot là những lựa chọn thay thế tốt nhất cho những gói VPS và máy chủ dùng dung khi có yêu cầu sử dụng MongoDB hosting.

HostAdvice

Top 10 MongoDB Hosting Providers

 • 1
  • Space 120 GB
  • RAM 4 GB
  24,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2
  • Space 40 GB – 350 GB
  • RAM 4 GB – 16 GB
  21,35 US$ / mo
  Xem trang web
 • 3
  24Data Ltd review Incl. 1 user reviews
  • Space 35 GB
  • RAM 4 GB
  11,70 US$ / mo
  Xem trang web
 • 4
  • Space 2 TB
  • RAM 16 GB
  62,60 US$ / mo
  Xem trang web
 • 5
  2domains.ru review Incl. 11 user reviews
  • Space 20 GB – 90 GB
  • RAM 512 MB – 4 GB
  1,97 US$ / mo
  Xem trang web
 • 6
  34SP.com review Incl. 27 user reviews
  • Space 25 GB
  • RAM 1 GB
  12,03 US$ / mo
  Xem trang web
 • 7
  50webhost review Incl. 1 user reviews
  • Space 500 GB
  • RAM 1.95 GB
  20,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 8
  • Space 100 GB
  • RAM 2 GB
  8,07 US$ / mo
  Xem trang web
 • 9
  7Hosty review Incl. 16 user reviews
  • Space 80 GB
  • RAM 8 GB
  12,08 US$ / mo
  Xem trang web
 • 10
  99Stack Cloud review Incl. 15 user reviews
  • Space 60 GB – 80 GB
  • RAM 4 GB
  23,00 US$ / mo
  Xem trang web
Didn't find the right hosting provider for your needs? Search and discover the best hosting company for you from 6,017 brands on our website.

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh