Quốc gia
CMS
Hệ điều hành
Ngôn ngữ lập trình

Top các Quốc gia

Hoa Kỳ
Đức
Vương quốc Anh
Nhật Bản
Pháp
Hà Lan
Canada
Trung Quốc
Nga
Ý

Top CMS

WordPress
Wix
Shopify
Drupal
Joomla
Sitefinity
Jimdo
Squarespace
Weebly
1C-Bitrix

Top Hệ điều hành

Windows Server
UNIX
Ubuntu
CentOS
Debian
Red Hat
FreeBSD
Gentoo
Fedora
SUSE

Top Ngôn ngữ lập trình

PHP
Microsoft ASP.NET
Lua
Java
Ruby
Node.js
Perl
Python
Go
Erlang

Quốc gia

CMS

Hệ điều hành

Ngôn ngữ lập trình

Thị phần Máy chủ ở Cộng hòa Síp trong 2023

Dưới đây là Máy chủ (Web server) có nhiều khách hàng nhất ở Cộng hòa Síp

1.
IIS
31.58%
2.
LiteSpeed
30.29%
3.
Apache
24.81%
4.
Nginx
4.33%
5.
Lotus Domino
0.10%
6.
Phusion Passenger
0.02%
7.
Apache Tomcat
0.02%
8.
Oracle HTTP Server
0.02%
9.
JBoss Web
0.02%

Thị phần GEO Hosting năm 2023