Quốc gia
CMS
Web Server
Ngôn ngữ lập trình

Top các Quốc gia

Hoa Kỳ
Đức
Vương quốc Anh
Nhật Bản
Pháp
Hà Lan
Canada
Trung Quốc
Nga
Ý

Top CMS

WordPress
Wix
Shopify
Drupal
Joomla
Sitefinity
Jimdo
Squarespace
Weebly
1C-Bitrix

Top Máy chủ

Apache
Nginx
IIS
LiteSpeed
Apache Traffic Server
OpenGSE
Phusion Passenger
Apache Tomcat
Netlify
lighttpd

Top Ngôn ngữ lập trình

PHP
Microsoft ASP.NET
Lua
Java
Ruby
Node.js
Perl
Python
Go
Erlang

Quốc gia

CMS

Web Server

Ngôn ngữ lập trình

Thị phần Hệ điều hành ở Ukraina trong 2023

Dưới đây là Hệ điều hành có nhiều khách hàng nhất ở Ukraina

1.
Ubuntu
3.28%
2.
CentOS
1.96%
3.
Debian
1.56%
4.
Windows Server
1.23%
5.
FreeBSD
0.71%
6.
UNIX
0.64%
7.
Fedora
0.12%
8.
Gentoo
0.07%
9.
SUSE
0.03%
10.
Red Hat
0.01%
11.
Raspbian
0.01%

Thị phần GEO Hosting năm 2023