Updated on 13:43 Ngày 15 tháng 1 năm 2022

Dịch Vụ Hosting Quản lý Tốt Nhất Năm 2022

Các công ty hosting được quản lý cung cấp cho lập trình viên phần mềm tuỳ chỉnh sắp xếp máy chủ web (web stack software) để xây dựng các giải pháp công nghệ. Các gói quản lý theo WordPress đang trở nên phổ biến với các môi trường nền tảng Nginx và Varnish Cache được triển khai trước, cung cấp hiệu suất cao cho MySQL trên Apache. Hosting được quản lý là một khía cạnh quan trọng của nhiều nhà cung cấp dịch vụ trên nền tảng đám mây.
Với các gói VPS, các công ty cung web host cung cấp những trình cài đặt máy chủ web hoàn chỉnh đã được cài đặt sẵn với các công cụ dành riêng cho lập trình viên và bao gồm bảo mật nền tảng, các bản vá lỗi và bản cập nhật. Các gói máy chủ dùng chung có quản lý bao gồm các bộ quản lý hệ thống từ xa và quản lý sử dụng dễ dàng là một phần trong mạng trung tâm dữ liệu. Ngược lại, những gói VPS và server dùng chung không được quản lý có những lựa chọn hệ điều hành cho phép người dùng lựa chọn hệ điều hành, cũng là người chịu trách nhiệm về việc cài đặt phần mở rộng ngôn ngữ lập trình, tường lửa và cập nhật bảo mật.

HostAdvice

Top 10 Managed Hosting Providers

 • 2351
  onlinehosting.com.tr review Incl. 1 user reviews
  • Space 25 GB – Không giới hạn
  • RAM 1 GB – 32 GB
  1,08 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2352
  Darkhost.pro review Incl. 1 user reviews
  • Space 1 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  0,20 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2353
  Apex Hosting review Incl. 3 user reviews
  server
  24/7 Minecraft Servers & Support on Premium Hardware with Ultra-Low Latency
  java
  Java & Bedrock Edition Servers, All Mod & Plugin Support, 200+ 1-Click-Modpack Installers, and Premade Minigames
  check-circle
  Instant Activation, Powerful Panel, Free Server Transfers, DDoS Protection, Automated Backups, 7-Day Money Back Guarantee
  • Space 1 GB – Không giới hạn
  • RAM 1 GB – 15 GB
  4,49 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2354
  X-HOST.UA review Incl. 1 user reviews
  • Space 1 GB – 40 GB
  • RAM 1 GB – 4 GB
  1,37 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2355
  24Data Ltd review Incl. 1 user reviews
  • Space 10 GB – 1.5 TB
  • RAM 2 GB – 18 GB
  1,50 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2356
  Infinite Hosting review Incl. 1 user reviews
  • Space 10 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  2,23 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2357
  Hosting.international review Incl. 1 user reviews
  • Space 10 GB – 180 GB
  • RAM 1 GB – 16 GB
  1,92 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2358
  Realwebcare review Incl. 1 user reviews
  • Space 3 GB – 1 TB
  • RAM 48 GB – 64 GB
  1,84 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2359
  HostBuying review Incl. 1 user reviews
  • Space 2 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  0,18 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2360
  CDIGIMEDIA TECHNOLOGIES review Incl. 1 user reviews
  • Space 5 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  2,73 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh