Updated on 15:37 Ngày 25 tháng 11 năm 2022

Dịch Vụ Hosting Quản lý Tốt Nhất Năm 2022

Các công ty hosting được quản lý cung cấp cho lập trình viên phần mềm tuỳ chỉnh sắp xếp máy chủ web (web stack software) để xây dựng các giải pháp công nghệ. Các gói quản lý theo WordPress đang trở nên phổ biến với các môi trường nền tảng Nginx và Varnish Cache được triển khai trước, cung cấp hiệu suất cao cho MySQL trên Apache. Hosting được quản lý là một khía cạnh quan trọng của nhiều nhà cung cấp dịch vụ trên nền tảng đám mây.
Với các gói VPS, các công ty cung web host cung cấp những trình cài đặt máy chủ web hoàn chỉnh đã được cài đặt sẵn với các công cụ dành riêng cho lập trình viên và bao gồm bảo mật nền tảng, các bản vá lỗi và bản cập nhật. Các gói máy chủ dùng chung có quản lý bao gồm các bộ quản lý hệ thống từ xa và quản lý sử dụng dễ dàng là một phần trong mạng trung tâm dữ liệu. Ngược lại, những gói VPS và server dùng chung không được quản lý có những lựa chọn hệ điều hành cho phép người dùng lựa chọn hệ điều hành, cũng là người chịu trách nhiệm về việc cài đặt phần mở rộng ngôn ngữ lập trình, tường lửa và cập nhật bảo mật.

HostAdvice

Top 10 Managed Hosting Providers

 • 1761
  HostBuying review Incl. 1 user reviews
  • Space 10 GB – 50 GB
  • RAM 0 B
  0,48 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1762
  NDCHost review Incl. 1 user reviews
  • Space 25 GB – 50 GB
  • RAM 1 GB – 2 GB
  5,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1763
  Fency Host review Incl. 1 user reviews
  • Space 30 GB
  • RAM 0 B
  0,60 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1764
  Host Liberty Ltd review Incl. 1 user reviews
  • Space 10 GB – 30 GB
  • RAM 512 MB – 4 GB
  1,50 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1765
  DTS-NET review Incl. 8 user reviews
  • Space 50 GB
  • RAM 1 GB
  award
  12,95 US$ / mo
  1 Coupon
  Xem trang web
 • 1766
  wavecom review Incl. 2 user reviews
  • Space 10 GB – 50 GB
  • RAM 1 GB – 4 GB
  5,22 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1767
  Move Host review Incl. 2 user reviews
  • Space 10 GB – 20 GB
  • RAM 2 GB
  0,80 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1768
  HostAble review Incl. 2 user reviews
  • Space 10 GB
  • RAM 0 B
  0,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1769
  Hosterlabs review Incl. 6 user reviews
  • Space 20 GB – 50 GB
  • RAM 2 GB – 16 GB
  0,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1770
  Adman review Incl. 2 user reviews
  • Space 10 GB – 40 GB
  • RAM 1 GB – 4 GB
  3,12 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh