Updated on 10:52 Ngày 01 tháng 2 năm 2023

Dịch Vụ Hosting Java Tốt Nhất Năm 2023

Các công ty Java hosting cung cấp môi trường máy chủ web cài đặt sẵn với mọi thứ cần thiết cho việc lập trình ứng dụng Java tùy chỉnh và hỗ trợ trang web sau khi khởi chạy. Hầu hết các công ty web host cung cấp các máy chủ Java đang sử dụng nền tảng Apache Tomcat với sự hỗ trợ từ Java Server Pages (JSP), Enterprise JavaBeans (EJB) và lưu trữ Servlet. Các ứng dụng Java kế thừa có thể được lưu trữ và triển khai trên các mạng trang chủ đám mây đàn hồi (elastic cloud).
Sự phát triển của Java đã giảm đáng kể kể từ khi Sun Microsystems không còn hoạt động và được Oracle mua lại, chủ yếu vì lí do sở hữu trí tuệ. Nhiều công ty có tài nguyên Java mở rộng từ phát triển Web 1.x gặp nhiều khó khăn để cập nhật hoặc thay thế trong khả năng chi trả. Thế hệ lập trình mới nhất đến từ những nền tảng JavaScript và Node.js khác nhau. Java đã được phát triển cùng thời gian với Adobe Flash và có thể sớm không còn giá trị.

HostAdvice

Top 7 Java Hosting Providers

 • 2251
  Viber Hosting review Incl. 5 user reviews
  • Space 2 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  0,70 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2252
  iBrave Hosting review Incl. 1 user reviews
  • Space Không giới hạn
  • RAM 0 B
  0,82 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2253
  Host Liberty Ltd review Incl. 1 user reviews
  • Space 5 GB – Không giới hạn
  • RAM 512 MB – 4 GB
  0,75 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2254
  Downtown Host review Incl. 12 user reviews
  • Space 5 GB – Không giới hạn
  • RAM 384 MB – 16 GB
  4,95 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2255
  DTS-NET review Incl. 8 user reviews
  • Space 50 GB – Không giới hạn
  • RAM 1 GB
  award
  1,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2256
  Gazduire.NET review Incl. 2 user reviews
  • Space 5 GB – Không giới hạn
  • RAM 512 MB – 32 GB
  1,08 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2257
  wavecom review Incl. 2 user reviews
  • Space 10 GB – Không giới hạn
  • RAM 1 GB – 32 GB
  5,46 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2258
  Host4Fun review Incl. 2 user reviews
  • Space 1 GB – 75 GB
  • RAM 256 MB – 6 GB
  0,58 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2259
  VPB.COM review Incl. 4 user reviews
  • Space 30 GB – 1 TB
  • RAM 1 GB – 16 GB
  8,50 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2260
  Adman review Incl. 2 user reviews
  • Space 1 GB – 1 TB
  • RAM 1 GB – 256 GB
  0,71 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh