Updated on 14:38 Ngày 22 tháng 1 năm 2022

Dịch Vụ Hosting Java Có SSD Tốt Nhất Năm 2022

Các công ty Java hosting cung cấp môi trường máy chủ web cài đặt sẵn với mọi thứ cần thiết cho việc lập trình ứng dụng Java tùy chỉnh và hỗ trợ trang web sau khi khởi chạy. Hầu hết các công ty web host cung cấp các máy chủ Java đang sử dụng nền tảng Apache Tomcat với sự hỗ trợ từ Java Server Pages (JSP), Enterprise JavaBeans (EJB) và lưu trữ Servlet. Các ứng dụng Java kế thừa có thể được lưu trữ và triển khai trên các mạng trang chủ đám mây đàn hồi (elastic cloud).
Sự phát triển của Java đã giảm đáng kể kể từ khi Sun Microsystems không còn hoạt động và được Oracle mua lại, chủ yếu vì lí do sở hữu trí tuệ. Nhiều công ty có tài nguyên Java mở rộng từ phát triển Web 1.x gặp nhiều khó khăn để cập nhật hoặc thay thế trong khả năng chi trả. Thế hệ lập trình mới nhất đến từ những nền tảng JavaScript và Node.js khác nhau. Java đã được phát triển cùng thời gian với Adobe Flash và có thể sớm không còn giá trị.

HostAdvice

Top 10 Java Hosting Providers

 • 1551
  • Space 200 GB – 500 GB
  • RAM 4 GB – 16 GB
  69,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1552
  • Space 5 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  1,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1553
  • Space 25 GB – 960 GB
  • RAM 1 GB – 48 GB
  5,18 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1554
  • Space 1 GB – 20 GB
  • RAM 1 GB
  0,61 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1555
  • Space 10 GB – Không giới hạn
  • RAM 512 MB – 3 GB
  2,68 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1556
  We Web Hosting review Incl. 2 user reviews
  • Space 1 GB – 2 TB
  • RAM 2 GB – 128 GB
  1,93 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1557
  • Space 25 GB – Không giới hạn
  • RAM 1 GB – 32 GB
  14,52 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1558
  • Space 1 GB – Không giới hạn
  • RAM 0 B
  1,50 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1559
  • Space Không giới hạn
  • RAM 1 GB – 10 GB
  2,50 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1560
  • Space 512 MB – 40 GB
  • RAM 2 GB – 3 GB
  5,00 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh