Updated on 14:38 Ngày 22 tháng 1 năm 2022

Dịch Vụ Hosting Java Có HDD Tốt Nhất Năm 2022

Các công ty Java hosting cung cấp môi trường máy chủ web cài đặt sẵn với mọi thứ cần thiết cho việc lập trình ứng dụng Java tùy chỉnh và hỗ trợ trang web sau khi khởi chạy. Hầu hết các công ty web host cung cấp các máy chủ Java đang sử dụng nền tảng Apache Tomcat với sự hỗ trợ từ Java Server Pages (JSP), Enterprise JavaBeans (EJB) và lưu trữ Servlet. Các ứng dụng Java kế thừa có thể được lưu trữ và triển khai trên các mạng trang chủ đám mây đàn hồi (elastic cloud).
Sự phát triển của Java đã giảm đáng kể kể từ khi Sun Microsystems không còn hoạt động và được Oracle mua lại, chủ yếu vì lí do sở hữu trí tuệ. Nhiều công ty có tài nguyên Java mở rộng từ phát triển Web 1.x gặp nhiều khó khăn để cập nhật hoặc thay thế trong khả năng chi trả. Thế hệ lập trình mới nhất đến từ những nền tảng JavaScript và Node.js khác nhau. Java đã được phát triển cùng thời gian với Adobe Flash và có thể sớm không còn giá trị.

HostAdvice

Top 10 Java Hosting Providers

 • 1121
  M6.Net Windows Hosting review Incl. 3 user reviews
  • Space 20 GB – Không giới hạn
  • RAM 1 GB – 4 GB
  1,64 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1122
  MboaHost review Incl. 3 user reviews
  • Space 25 GB – Không giới hạn
  • RAM 1 GB – 9 GB
  12,38 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1123
  BlazingFast review Incl. 18 user reviews
  • Space 30 GB – Không giới hạn
  • RAM 1 GB – 64 GB
  4,98 US$ / mo
  1 Coupon
  Xem trang web
 • 1124
  Hebergnity review Incl. 10 user reviews
  • Space 10 GB – 80 GB
  • RAM 1 GB – 2 GB
  0,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1125
  OVH review Incl. 8 user reviews
  • Space 40 GB – 72 TB
  • RAM 2 GB – 256 GB
  3,98 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1126
  Trionnsys review Incl. 4 user reviews
  • Space Không giới hạn
  • RAM 2 GB – 8 GB
  0,86 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1127
  1-grid.com review Incl. 15 user reviews
  • Space 749.98 MB – Không giới hạn
  • RAM 2 GB – 192 GB
  5,60 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1128
  Microsoft Azure review Incl. 15 user reviews
  • Space 20 GB – 120 GB
  • RAM 768 MB – 7 GB
  13,39 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1129
  HostBuyBD Cheap Hosting Sulations review Incl. 5 user reviews
  • Space 500.02 MB – Không giới hạn
  • RAM 512 MB – 48 GB
  1,25 US$ / mo
  Xem trang web
 • 1130
  Codero review Incl. 14 user reviews
  • Space 20 GB – 2 TB
  • RAM 8 MB – 32 GB
  9,00 US$ / mo
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh