Updated on 17:11 Ngày 10 tháng 11 năm 2022

Dịch Vụ Hosting Java Có SSD Chấp Nhận Thanh Toán Bằng Webmoney Tốt Nhất Năm 2022

Các công ty Java hosting cung cấp môi trường máy chủ web cài đặt sẵn với mọi thứ cần thiết cho việc lập trình ứng dụng Java tùy chỉnh và hỗ trợ trang web sau khi khởi chạy. Hầu hết các công ty web host cung cấp các máy chủ Java đang sử dụng nền tảng Apache Tomcat với sự hỗ trợ từ Java Server Pages (JSP), Enterprise JavaBeans (EJB) và lưu trữ Servlet. Các ứng dụng Java kế thừa có thể được lưu trữ và triển khai trên các mạng trang chủ đám mây đàn hồi (elastic cloud).
Sự phát triển của Java đã giảm đáng kể kể từ khi Sun Microsystems không còn hoạt động và được Oracle mua lại, chủ yếu vì lí do sở hữu trí tuệ. Nhiều công ty có tài nguyên Java mở rộng từ phát triển Web 1.x gặp nhiều khó khăn để cập nhật hoặc thay thế trong khả năng chi trả. Thế hệ lập trình mới nhất đến từ những nền tảng JavaScript và Node.js khác nhau. Java đã được phát triển cùng thời gian với Adobe Flash và có thể sớm không còn giá trị.

HostAdvice

Top 10 Java Hosting Providers

 • 1
  Venois Hosting review Incl. 1 user reviews
  • Space 20 GB – 4 TB
  • RAM 1 GB – 128 GB
  20,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2
  YottaHost review Incl. 1 user reviews
  • Space 20 GB – 1000 GB
  • RAM 1 GB – 32 GB
  5,29 US$ / mo
  Xem trang web
 • 3
  ServerCraze.com review Incl. 6 user reviews
  • Space 2 GB – Không giới hạn
  • RAM 1 GB – 192 GB
  1,22 US$ / mo
  Xem trang web
 • 4
  Veeble Hosting review Incl. 1 user reviews
  • Space 20 GB – 250 GB
  • RAM 1 GB – 6 GB
  1,75 US$ / mo
  Xem trang web
 • 5
  Cue Hosting review Incl. 8 user reviews
  • Space 5 GB – Không giới hạn
  • RAM 2 GB – 16 GB
  4,36 US$ / mo
  Xem trang web
 • 6
  BlackHostBD review Incl. 1 user reviews
  • Space 500.02 MB – Không giới hạn
  • RAM 512 MB – 8 GB
  0,80 US$ / mo
  Xem trang web
 • 7
  Aonap Hosting review Incl. 1 user reviews
  • Space 10 GB – Không giới hạn
  • RAM 15.6 GB – 31.25 GB
  7,38 US$ / mo
  Xem trang web
 • 8
  FORTES.PRO review Incl. 16 user reviews
  • Space Không giới hạn
  • RAM 2 GB – 62.5 GB
  74,32 US$ / mo
  Xem trang web
 • 9
  HostWinks review Incl. 118 user reviews
  • Space 25 GB – 3.75 TB
  • RAM 1 GB – 192 GB
  award
  5,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 10
  infinitivehost review Incl. 1 user reviews
  • Space 10 GB – 4 TB
  • RAM 1 GB – 96 GB
  1,85 US$ / mo
  Xem trang web
Didn't find the right hosting provider for your needs? Search and discover the best hosting company for you from 6,017 brands on our website.

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh