Updated on 17:11 Ngày 10 tháng 11 năm 2022

Dịch Vụ Hosting Java Có HDD Tốt Nhất Năm 2022

Các công ty Java hosting cung cấp môi trường máy chủ web cài đặt sẵn với mọi thứ cần thiết cho việc lập trình ứng dụng Java tùy chỉnh và hỗ trợ trang web sau khi khởi chạy. Hầu hết các công ty web host cung cấp các máy chủ Java đang sử dụng nền tảng Apache Tomcat với sự hỗ trợ từ Java Server Pages (JSP), Enterprise JavaBeans (EJB) và lưu trữ Servlet. Các ứng dụng Java kế thừa có thể được lưu trữ và triển khai trên các mạng trang chủ đám mây đàn hồi (elastic cloud).
Sự phát triển của Java đã giảm đáng kể kể từ khi Sun Microsystems không còn hoạt động và được Oracle mua lại, chủ yếu vì lí do sở hữu trí tuệ. Nhiều công ty có tài nguyên Java mở rộng từ phát triển Web 1.x gặp nhiều khó khăn để cập nhật hoặc thay thế trong khả năng chi trả. Thế hệ lập trình mới nhất đến từ những nền tảng JavaScript và Node.js khác nhau. Java đã được phát triển cùng thời gian với Adobe Flash và có thể sớm không còn giá trị.

HostAdvice

Top 10 Java Hosting Providers

 • 1
  1-grid.com review Incl. 15 user reviews
  • Space 500 GB – 4 TB
  • RAM 8 GB – 64 GB
  92,11 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2
  AbeloHost review Incl. 184 user reviews
  webhosting
  Offshore Shared, Offshore VPS, Offshore Dedicated Hosting, Offshore Domains, Server Management & Web Design
  shield-alt
  Total Data Privacy, Data Security, and a Wide Range of Content Acceptability
  comments
  Quality Committed with A Blazing Fast Support Team and Invested In The Latest Technology For Maximum Power and Speed
  • Space 400 GB – 4 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  52,06 US$ / mo
  Xem trang web
 • 3
  • Space 200 GB – Không giới hạn
  • RAM 8 GB – 128 GB
  21,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 4
  Adman review Incl. 2 user reviews
  • Space 146 GB – 1 TB
  • RAM 8 GB – 24 GB
  19,83 US$ / mo
  Xem trang web
 • 5
  Avert Host review Incl. 2 user reviews
  • Space 150 GB – 4 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  0,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 6
  • Space 4 TB
  • RAM 128 GB
  349,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 7
  Cartika review Incl. 1 user reviews
  • Space 130 GB – 1.17 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  350,00 US$ / mo
  Xem trang web
 • 8
  CherryServers review Incl. 7 user reviews
  • Space 4 TB – 6 TB
  • RAM 8 GB – 128 GB
  award
  51,03 US$ / mo
  Xem trang web
 • 9
  Cloud4box review Incl. 52 user reviews
  • Space 80 GB – Không giới hạn
  • RAM 8 GB – 128 GB
  6,94 US$ / mo
  Xem trang web
 • 10
  Colocation America review Incl. 5 user reviews
  • Space 512 GB – 4 TB
  • RAM 32 GB – 128 GB
  99,00 US$ / mo
  Xem trang web
Didn't find the right hosting provider for your needs? Search and discover the best hosting company for you from 6,017 brands on our website.

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh