Updated on 17:11 Ngày 10 tháng 11 năm 2022

Dịch Vụ Hosting Java Có HDD Tốt Nhất Năm 2022

Các công ty Java hosting cung cấp môi trường máy chủ web cài đặt sẵn với mọi thứ cần thiết cho việc lập trình ứng dụng Java tùy chỉnh và hỗ trợ trang web sau khi khởi chạy. Hầu hết các công ty web host cung cấp các máy chủ Java đang sử dụng nền tảng Apache Tomcat với sự hỗ trợ từ Java Server Pages (JSP), Enterprise JavaBeans (EJB) và lưu trữ Servlet. Các ứng dụng Java kế thừa có thể được lưu trữ và triển khai trên các mạng trang chủ đám mây đàn hồi (elastic cloud).
Sự phát triển của Java đã giảm đáng kể kể từ khi Sun Microsystems không còn hoạt động và được Oracle mua lại, chủ yếu vì lí do sở hữu trí tuệ. Nhiều công ty có tài nguyên Java mở rộng từ phát triển Web 1.x gặp nhiều khó khăn để cập nhật hoặc thay thế trong khả năng chi trả. Thế hệ lập trình mới nhất đến từ những nền tảng JavaScript và Node.js khác nhau. Java đã được phát triển cùng thời gian với Adobe Flash và có thể sớm không còn giá trị.

HostAdvice

Top 10 Java Hosting Providers

 • 1
  • Space 16 TB
  • RAM 128 GB
  0,12 US$ / mo
  Xem trang web
 • 2
  • Space 900 GB – 1 TB
  • RAM 12 GB – 64 GB
  5,82 US$ / mo
  Xem trang web
 • 3
  • Space 1.23 TB
  • RAM 32 GB – 64 GB
  6,01 US$ / mo
  Xem trang web
 • 4
  Avert Host review Incl. 2 user reviews
  • Space 150 GB – 4 TB
  • RAM 8 GB – 256 GB
  12,86 US$ / mo
  Xem trang web
 • 5
  BigBox Host review Incl. 3 user reviews
  • Space 200 GB
  • RAM 4 GB
  award
  12,95 US$ / mo
  Xem trang web
 • 6
  • Space 1 TB – 3 TB
  • RAM 16 GB – 32 GB
  16,63 US$ / mo
  Xem trang web
 • 7
  Time4VPS review Incl. 171 user reviews
  vps
  Cheap VPS Hosting
  server
  KVM-Based Virtualization
  check
  Fast & Simple Setup
  • Space 320 GB – 640 GB
  • RAM 32 GB – 64 GB
  award
  17,69 US$ / mo
  Xem trang web
 • 8
  Akweb Bilişim Hizmetleri review Incl. 2 user reviews
  • Space 2 TB – 4 TB
  • RAM 32 GB – 64 GB
  17,70 US$ / mo
  Xem trang web
 • 9
  ServerSold review Incl. 1 user reviews
  • Space 500 GB
  • RAM 32 GB
  20,99 US$ / mo
  Xem trang web
 • 10
  • Space 200 GB – 250 GB
  • RAM 4 GB – 5 GB
  21,03 US$ / mo
  Xem trang web
Didn't find the right hosting provider for your needs? Search and discover the best hosting company for you from 6,017 brands on our website.

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh