Viết nhận xét
Updated on 14:38 Ngày 22 tháng 1 năm 2022

Dịch Vụ Hosting Java Có HDD Tốt Nhất Năm 2022

Các công ty Java hosting cung cấp môi trường máy chủ web cài đặt sẵn với mọi thứ cần thiết cho việc lập trình ứng dụng Java tùy chỉnh và hỗ trợ trang web sau khi khởi chạy. Hầu hết các công ty web host cung cấp các máy chủ Java đang sử dụng nền tảng Apache Tomcat với sự hỗ trợ từ Java Server Pages (JSP), Enterprise JavaBeans (EJB) và lưu trữ Servlet. Các ứng dụng Java kế thừa có thể được lưu trữ và triển khai trên các mạng trang chủ đám mây đàn hồi (elastic cloud).
Sự phát triển của Java đã giảm đáng kể kể từ khi Sun Microsystems không còn hoạt động và được Oracle mua lại, chủ yếu vì lí do sở hữu trí tuệ. Nhiều công ty có tài nguyên Java mở rộng từ phát triển Web 1.x gặp nhiều khó khăn để cập nhật hoặc thay thế trong khả năng chi trả. Thế hệ lập trình mới nhất đến từ những nền tảng JavaScript và Node.js khác nhau. Java đã được phát triển cùng thời gian với Adobe Flash và có thể sớm không còn giá trị.

HostAdvice
 • Benjamin Kalyun
  15/01/2022
  "Best hosting out there"
 • Jojo Esposa Jr
  28/08/2018
  "Excellent Service!!!"
 • 3
  Nakhonitech
  Hoàn lại tiền 1 Ngày
  Tên miền miễn phí
  0.0
  Starting Price
  0,00 US$ / mo
  5 Gói Hosting
  1 Data Centers
  Xem trang web
 • 4
  A-Host
  Hoàn lại tiền 30 Ngày
  Tên miền miễn phí
  0.0
  Starting Price
  0,00 US$ / mo
  9 Gói Hosting
  1 Data Centers
  Xem trang web
 • 5
  Volusion
  Hoàn lại tiền Không
  Tên miền miễn phí
  0.0
  Starting Price
  0,00 US$ / mo
  4 Gói Hosting
  1 Data Centers
  Xem trang web
 • 6
  ho.ua
  Hoàn lại tiền 100 Ngày
  Tên miền miễn phí
  Starting Price
  0,00 US$ / mo
  5 Gói Hosting
  1 Data Centers
  Xem trang web

More Java-hosting Providers

 • 0.0
  5 Data Centers
  Giải thưởng của Nemico Web Hosting
  Starting Price
  0,00 US$ / mo
  1 hosting plan
  0.0
  Xem trang web
 • 0.0
  1 Data Centers
  Giải thưởng của Cyber Bums
  Starting Price
  0,00 US$ / mo
  3 Gói Hosting
  0.0
  Xem trang web

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh