Link

Dịch Vụ VPS Hosting Tốt Nhất Năm 2020

47,268 Đánh Giá Bởi Người Dùng Có Xác Thực bởi khách hàng có trả tiền đối với 2,398 dịch vụ VPS Hosting khác nhau
Dịch vụ lọc hosting
Has servers in {{country}}
176,70 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Jweiland.net cung cấp 2 gói cước VPS Hosting : Premium QS, ServerPlus 4. Máy chủ của họ được đặt tại Đức. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Đức
Has servers in {{country}}
25,90 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Goneo cung cấp 3 gói cước VPS Hosting : Startup, Professional, Premium. Máy chủ của họ được đặt tại Frankfurt am Main. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Frankfurt am Main
Has servers in {{country}}
7,57 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: MTW.ru cung cấp 11 gói cước VPS Hosting : WEB-server Lite, WEB-server Pro, WEB-server Business, Lite Database Server, Database Server Pro, File server Lite, File Server Pro, Lite Mail Server, Mail Server Pro, Lite Application Server, Application Server Pro. Máy chủ của họ được đặt tại Moskva. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Moskva
Has servers in {{country}}
10,15 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: NTX cung cấp 4 gói cước VPS Hosting : Elementary, Start, Standard, Maximum. Máy chủ của họ được đặt tại Moskva. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Moskva
Has servers in {{country}}
2,53 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: 20 Ngày

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: CISHost cung cấp 6 gói cước VPS Hosting : VDS Micro, VDS Minimal, VDS Start, VDS Advanced, VDS Business, VDS Professional. Máy chủ của họ được đặt tại: Moskva, Nuremberg, Paris, Montreal, Sofia. Đọc thêm

Has servers in {{country}}
2,65 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Netfox cung cấp 4 gói cước VPS Hosting : V-1, V-2, V-3, V-4. Máy chủ của họ được đặt tại Nga. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Nga
Has servers in {{country}}
3,23 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Host Food cung cấp 5 gói cước VPS Hosting : KVM1, KVM2, KVM3, KVM4, KVM5. Máy chủ của họ được đặt tại Moskva. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Moskva
Has servers in {{country}}
8,84 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Dominant cung cấp 12 gói cước VPS Hosting : SSD-4GB, SSD-8GB, SSD-12GB, SSD-16GB, SATA-250, SATA-500, SATA-750, SATA-1000, Windows-1GB, Windows-2GB, Windows-4GB, Windows-8GB. Máy chủ của họ được đặt tại: Strasbourg, St. Louis. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Strasbourg St. Louis
Has servers in {{country}}
18,13 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào
Tên miền miễn phí

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: ValueHost cung cấp 3 gói cước VPS Hosting : ATOM , TRON, ATOM. Máy chủ của họ được đặt tại: Nga, Hoa Kỳ. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Nga Hoa Kỳ
Has servers in {{country}}
2,86 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: RuWeb.net cung cấp 8 gói cước VPS Hosting : KVMz-NANO, KVMz-MICRO, KVMz-MINI, KVMz-LIGHT, KVMz-MEDIUM, KVMz-STANDART, KVMz-PROF, KVMz-MEGA. Máy chủ của họ được đặt tại Moskva. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Moskva
1 240

HostAdvice.com cung cấp các đánh giá web hosting chuyên nghiệp và hoàn toàn độc lập với bất kỳ đơn vị nào. Các đánh giá của chúng tôi không thiên vị, chân thực và áp dụng những tiêu chuẩn đánh giá chung cho mọi đối tượng.

Chúng tôi nhận được hoa hồng từ một số các công ty có trên danh sách, tuy nhiên khoản chi phí này trả theo hình thức dịch vụ và sản phẩm không hề ảnh hưởng đến định hướng hoặc kết luận trong nội dung đánh giá của chúng tôi. Đồng thời không ảnh hưởng đến việc xếp hạng các nhà đơn vị hosting.
Khoản phí này chi trả chi phí tài khoản, chi phí kiểm chứng hoặc trả cho người viết đánh giá.

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh

So sánh
Nếu muốn, bạn có thể thêm 1 công ty để so sánh

Didn’t find what you were looking for?

Our users recommend these brands

9.6
 • Robust Security
 • Super-fast Load Times
 • 24/7 Support
2,95 US$ / tháng
Learn more
9.2
 • Very Low Prices
 • Incredible Speed
 • Easy Set-Up
0,99 US$ / tháng
Learn more
9.2
 • Outstanding Uptimes
 • Unlimited Storage
 • Quick Troubleshooting
2,99 US$ / tháng
Learn more
9.9
 • Excellent Support
 • Smooth Migration
 • Superb compatibility
3,95 US$ / tháng
Learn more