Dịch vụ lọc hosting
10,15 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: NTX cung cấp 4 gói cước VPS Hosting : Elementary, Start, Standard, Maximum. Máy chủ của họ được đặt tại Moskva. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Moskva
3,28 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: 20 Ngày

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: CISHost cung cấp 6 gói cước VPS Hosting : VDS Micro, VDS Minimal, VDS Start, VDS Advanced, VDS Business, VDS Professional. Máy chủ của họ được đặt tại: Moskva, Nuremberg, Paris, Montreal, Sofia. Đọc thêm

4,39 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Netfox cung cấp 4 gói cước VPS Hosting : V-1, V-2, V-3, V-4. Máy chủ của họ được đặt tại Nga. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Nga
3,42 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Logol cung cấp 17 gói cước VPS Hosting : SSD-XEN-1, SSD-XEN-2, SSD-XEN-3, SSD-XEN-4, SSD-XEN-5, SSD-VPS-1, SSD-VPS-2, SSD-VPS-3, SSD-VPS-4, SSD-VPS-5, WIN-1, WIN-2, WIN-3, WIN-4, WIN-5, WIN-6, WIN-7. Máy chủ của họ được đặt tại Moskva. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Moskva
3,47 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Host Food cung cấp 5 gói cước VPS Hosting : KVM1, KVM2, KVM3, KVM4, KVM5. Máy chủ của họ được đặt tại Moskva. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Moskva
8,53 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Dominant cung cấp 12 gói cước VPS Hosting : SSD-4GB, SSD-8GB, SSD-12GB, SSD-16GB, SATA-250, SATA-500, SATA-750, SATA-1000, Windows-1GB, Windows-2GB, Windows-4GB, Windows-8GB. Máy chủ của họ được đặt tại: Strasbourg, St. Louis. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Strasbourg St. Louis
24,58 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào
Tên miền miễn phí

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: ValueHost cung cấp 3 gói cước VPS Hosting : ATOM , TRON, ATOM. Máy chủ của họ được đặt tại: Nga, Hoa Kỳ. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Nga Hoa Kỳ
4,19 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: LeaderHost cung cấp 12 gói cước VPS Hosting : SSD-VPS-1, SSD-VPS-2, SSD-VPS-3, SSD-VPS-4, SSD-VPS-5, WIN-1, WIN-2, WIN-3, WIN-4, WIN-5, WIN-6, WIN-7. Máy chủ của họ được đặt tại Moskva. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Moskva
2,86 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: RuWeb.net cung cấp 8 gói cước VPS Hosting : KVMz-NANO, KVMz-MICRO, KVMz-MINI, KVMz-LIGHT, KVMz-MEDIUM, KVMz-STANDART, KVMz-PROF, KVMz-MEGA. Máy chủ của họ được đặt tại Moskva. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Moskva
6,77 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Centre.ru cung cấp 8 gói cước VPS Hosting : OVPS1, OVPS2, OVPS3, OVPS4, KVPS1, KVPS2, KVPS3, KVPS4. Máy chủ của họ được đặt tại Nga. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Nga

HostAdvice.com cung cấp các đánh giá web hosting chuyên nghiệp và hoàn toàn độc lập với bất kỳ đơn vị nào. Các đánh giá của chúng tôi không thiên vị, chân thực và áp dụng những tiêu chuẩn đánh giá chung cho mọi đối tượng.

Chúng tôi nhận được hoa hồng từ một số các công ty có trên danh sách, tuy nhiên khoản chi phí này trả theo hình thức dịch vụ và sản phẩm không hề ảnh hưởng đến định hướng hoặc kết luận trong nội dung đánh giá của chúng tôi. Đồng thời không ảnh hưởng đến việc xếp hạng các nhà đơn vị hosting.
Khoản phí này chi trả chi phí tài khoản, chi phí kiểm chứng hoặc trả cho người viết đánh giá.

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh

So sánh
Nếu muốn, bạn có thể thêm 1 công ty để so sánh

Công ty chưa vừa ý bạn?
Sau đây là những phương án thay thế tối ưu nhất:

Từ 2,95 US$ / tháng
Xem FastComet
Từ 4,49 US$ / tháng
Xem SiteGround
Từ 3,92 US$ / tháng
Xem A2 Hosting
Từ 2,95 US$ / tháng
Xem ChemiCloud