Dịch vụ lọc hosting
7,75 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Do.de cung cấp 5 gói cước VPS Hosting : BASILVS2, VANILLAVS2, GINGERVS2, PEPPERVS2, CHILIVS2. Máy chủ của họ được đặt tại Hamburg. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Hamburg
49,95 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: WestNIC cung cấp 3 gói cước VPS Hosting : VPS-1 SSD PRO, VPS-2 SSD PRO, VPS-3 SSD PRO. Máy chủ của họ được đặt tại: Washington, Dallas, Munich, Amsterdam, Singapore, Cape Town. Đọc thêm

168,39 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Jweiland.net cung cấp 2 gói cước VPS Hosting : Premium QS, ServerPlus 4. Máy chủ của họ được đặt tại Đức. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Đức
10,59 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: WebGo cung cấp 4 gói cước VPS Hosting : starter, professional, Business, power. Máy chủ của họ được đặt tại Frankfurt am Main. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Frankfurt am Main
28,05 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Goneo cung cấp 3 gói cước VPS Hosting : Startup, Professional, Premium. Máy chủ của họ được đặt tại Frankfurt am Main. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Frankfurt am Main
7,57 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: MTW.ru cung cấp 11 gói cước VPS Hosting : WEB-server Lite, WEB-server Pro, WEB-server Business, Lite Database Server, Database Server Pro, File server Lite, File Server Pro, Lite Mail Server, Mail Server Pro, Lite Application Server, Application Server Pro. Máy chủ của họ được đặt tại Moskva. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Moskva
10,15 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: NTX cung cấp 4 gói cước VPS Hosting : Elementary, Start, Standard, Maximum. Máy chủ của họ được đặt tại Moskva. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Moskva
3,28 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: 20 Ngày

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: CISHost cung cấp 6 gói cước VPS Hosting : VDS Micro, VDS Minimal, VDS Start, VDS Advanced, VDS Business, VDS Professional. Máy chủ của họ được đặt tại: Moskva, Nuremberg, Paris, Montreal, Sofia. Đọc thêm

4,39 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Netfox cung cấp 4 gói cước VPS Hosting : V-1, V-2, V-3, V-4. Máy chủ của họ được đặt tại Nga. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Nga
3,47 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Host Food cung cấp 5 gói cước VPS Hosting : KVM1, KVM2, KVM3, KVM4, KVM5. Máy chủ của họ được đặt tại Moskva. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Moskva

HostAdvice.com cung cấp các đánh giá web hosting chuyên nghiệp và hoàn toàn độc lập với bất kỳ đơn vị nào. Các đánh giá của chúng tôi không thiên vị, chân thực và áp dụng những tiêu chuẩn đánh giá chung cho mọi đối tượng.

Chúng tôi nhận được hoa hồng từ một số các công ty có trên danh sách, tuy nhiên khoản chi phí này trả theo hình thức dịch vụ và sản phẩm không hề ảnh hưởng đến định hướng hoặc kết luận trong nội dung đánh giá của chúng tôi. Đồng thời không ảnh hưởng đến việc xếp hạng các nhà đơn vị hosting.
Khoản phí này chi trả chi phí tài khoản, chi phí kiểm chứng hoặc trả cho người viết đánh giá.

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh

So sánh
Nếu muốn, bạn có thể thêm 1 công ty để so sánh

Công ty chưa vừa ý bạn?
Sau đây là những phương án thay thế tối ưu nhất:

Từ 2,95 US$ / tháng
Xem FastComet
Từ 3,92 US$ / tháng
Xem A2 Hosting
Từ 3,95 US$ / tháng
Xem ChemiCloud
Từ 0,80 US$ / tháng
Xem Hostinger