Dịch Vụ VPS Hosting Tốt Nhất Năm 2019

31,327 Đánh Giá Bởi Người Dùng Có Xác Thực bởi khách hàng có trả tiền đối với 2,369 dịch vụ VPS Hosting khác nhau
Dịch vụ lọc hosting
Has servers in {{country}}
9,00 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào
Tên miền miễn phí

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Avahost cung cấp 4 gói cước VPS Hosting : VPS1, VPS2, VPS3, VPS4. Máy chủ của họ được đặt tại: Kyiv, Moskva, London, Charlotte. Đọc thêm

Các coupons & Deals của Avahost năm 2019

Has servers in {{country}}
56,90 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: MaxStore cung cấp 1 gói cước VPS Hosting : VPS-1CPU-IL-Pro. Máy chủ của họ được đặt tại: Israel, Đức, Hoa Kỳ. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Israel Đức Hoa Kỳ
Has servers in {{country}}
9,95 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Velcom cung cấp 6 gói cước VPS Hosting : VPS1, VPS2, VPS3, VPS4, VPS5, VPS6. Máy chủ của họ được đặt tại Brampton. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Brampton
Has servers in {{country}}
167,15 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Oceania cung cấp 3 gói cước VPS Hosting : Silver, Gold, Diamond. Máy chủ của họ được đặt tại Canada. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Canada
Has servers in {{country}}
7,70 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: SkyComp cung cấp 6 gói cước VPS Hosting : Site Starter, Bronze, Silver, Gold, Platinum, Platinum Plus. Máy chủ của họ được đặt tại Canada. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Canada
Has servers in {{country}}
8,69 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: 30 Ngày

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: FullHost cung cấp 10 gói cước VPS Hosting : KVM-1, KVM-2, KVM-3, KVM-4, KVM-5, WKVM-1, WKVM-2, WKVM-3, WKVM-4, WKVM-5. Máy chủ của họ được đặt tại: Toronto, Vancouver. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Toronto Vancouver
Has servers in {{country}}
12,95 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: HostGamma cung cấp 4 gói cước VPS Hosting : G-VPS 1, G-VPS 2, G-VPS 3, G-VPS 4. Máy chủ của họ được đặt tại: Los Angeles, Dallas, Orlando, Miami, New York, Chicago, Atlanta, Phoenix, Seattle, Montreal, Toronto, Sao Paulo. Đọc thêm

Has servers in {{country}}
3,08 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: PersianTools cung cấp 2 gói cước VPS Hosting : irVPS-SSD, irVPS-SSD. Máy chủ của họ được đặt tại: Iran, Canada. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Iran Canada
Has servers in {{country}}
0,55 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Ir Nameserver cung cấp 19 gói cước VPS Hosting : VE-1, VE-2, VE-3, VE-4, VE-5, VE-Starter, VI-1, VI-2, VI-3, VI-4, VI-5, WE-1, WE-2, WE-3, WE-4, WI-1, WI-2, WI-3, WI-4. Máy chủ của họ được đặt tại Canada. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Canada
Has servers in {{country}}
9,62 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Svai cung cấp 4 gói cước VPS Hosting : VPS1, VPS2, VPS3, VPS4. Máy chủ của họ được đặt tại Ukraina. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Ukraina
1 236 237

HostAdvice.com cung cấp các đánh giá web hosting chuyên nghiệp và hoàn toàn độc lập với bất kỳ đơn vị nào. Các đánh giá của chúng tôi không thiên vị, chân thực và áp dụng những tiêu chuẩn đánh giá chung cho mọi đối tượng.

Chúng tôi nhận được hoa hồng từ một số các công ty có trên danh sách, tuy nhiên khoản chi phí này trả theo hình thức dịch vụ và sản phẩm không hề ảnh hưởng đến định hướng hoặc kết luận trong nội dung đánh giá của chúng tôi. Đồng thời không ảnh hưởng đến việc xếp hạng các nhà đơn vị hosting.
Khoản phí này chi trả chi phí tài khoản, chi phí kiểm chứng hoặc trả cho người viết đánh giá.

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh

So sánh
Nếu muốn, bạn có thể thêm 1 công ty để so sánh

Công ty chưa vừa ý bạn?
Sau đây là những phương án thay thế tối ưu nhất:

Từ 2,95 US$ / tháng
Xem FastComet
Từ 3,92 US$ / tháng
Xem A2 Hosting
Từ 3,95 US$ / tháng
Xem ChemiCloud
Từ 0,99 US$ / tháng
Xem Hostinger