Link

Dịch Vụ VPS Hosting Tốt Nhất Năm 2020

46,008 Đánh Giá Bởi Người Dùng Có Xác Thực bởi khách hàng có trả tiền đối với 2,382 dịch vụ VPS Hosting khác nhau
Dịch vụ lọc hosting
Has servers in {{country}}
8,00 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: HostPacific cung cấp 32 gói cước VPS Hosting : TCP1, Comodo PositiveSSL, 768 MB, RUC1, 1, 1 GB, TCP2, RUC2, Comodo Essential SSL, 2, 3, RUC3, Comodo Essential Wildcard SSL, TCP3, 2 GB, 4, 4 GB, RUC4, GeoTrust QuickSSL Premium, RCP1, RapidSSL Standard, 8 GB, 5, RCP2, 16 GB, 6, RCP3, 7, 8, 9, 10, 11. Máy chủ của họ được đặt tại: Thái Lan, Singapore, Hoa Kỳ. Đọc thêm

Has servers in {{country}}
47,98 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào
Tên miền miễn phí

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Nineweb cung cấp 4 gói cước VPS Hosting : VPS-25GB, VPS-50GB, VPS-100GB, VPS-200GB. Máy chủ của họ được đặt tại Bangkok. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Bangkok
Has servers in {{country}}
28,79 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: VhostWeb cung cấp 4 gói cước VPS Hosting : VPS 100, VPS 111, VPS 222, VPS 244. Máy chủ của họ được đặt tại Bangkok. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Bangkok
Has servers in {{country}}
42,92 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: P&T Hosting cung cấp 4 gói cước VPS Hosting : VPS 1.5, VPS 2, VPS 3, VPS 4. Máy chủ của họ được đặt tại Thái Lan. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Thái Lan
Has servers in {{country}}
76,40 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Chaiyo Hosting cung cấp 6 gói cước VPS Hosting : VPS Plan 1, VPS Plan 2, VPS Plan 3, VPS Plan 1, VPS Plan 2, VPS Plan 3. Máy chủ của họ được đặt tại Thái Lan. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Thái Lan
Has servers in {{country}}
15,25 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Netway cung cấp 8 gói cước VPS Hosting : Starter, Standard, Business, Enterprise, Starter, Standard, Business, Enterprise. Máy chủ của họ được đặt tại Thái Lan. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Thái Lan
Has servers in {{country}}
12,80 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào
Tên miền miễn phí

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: YourConnect.com cung cấp 4 gói cước VPS Hosting : VPS-1, VPS-2, VPS-3, VPS-4. Máy chủ của họ được đặt tại Thái Lan. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Thái Lan
Has servers in {{country}}
0,35 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Sekershell cung cấp 27 gói cước VPS Hosting : ECONOMIC-1, RapidSSL, EKOBA-1, ECONOMIC-2, Wildcard, EKOBA-2, ECONOMIC-3, Positivessl, EKOBA-3, ECONOMIC-4, PositiveSSL - Wildcard, EKOBA-4, PROBA-1, Home SSL, ECONOMIC-5, PROFESYONEL HOSTİNG-1, PROBA-2, PROBA-3, PROFESYONEL HOSTİNG-2, PROBA-4, PROFESYONEL HOSTİNG-3, PROFESYONEL HOSTİNG-4, PROFESYONEL HOSTİNG-5, CORPORATE-1, CORPORATE-2, CORPORATE-3, CORPORATE-4. Máy chủ của họ được đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Thổ Nhĩ Kỳ
Has servers in {{country}}
50,00 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào
Tên miền miễn phí

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: SistemHost cung cấp 8 gói cước VPS Hosting : VDSSTARTLinux, VDSEXTRALinux, VDSPLUSLinux, VDSMEGALinux, VDSSTARTWindows, VDSEXTRAWindows, VDSPLUSWindows, VDSMEGAWindows. Máy chủ của họ được đặt tại Istanbul. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Istanbul
Has servers in {{country}}
8,32 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Websahibi cung cấp 16 gói cước VPS Hosting : VPS 80 / 2048, VPS 120 / 2048, VPS 160 / 2048, VPS 200 / 2048, VPS 80 / 4096, VPS 120 / 4096, VPS 160 / 4096, VPS 200 / 4096, VPS 80 / 2048/2, VPS 120 / 2048/2, VPS 160 / 2048/2, VPS 200 / 2048/2, VPS 80 / 4096/2, VPS 120 / 4096/2, VPS 160 / 4096/2, VPS 200 / 4096/2. Máy chủ của họ được đặt tại: Izmir, Istanbul, Ankara. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Izmir Istanbul Ankara

HostAdvice.com cung cấp các đánh giá web hosting chuyên nghiệp và hoàn toàn độc lập với bất kỳ đơn vị nào. Các đánh giá của chúng tôi không thiên vị, chân thực và áp dụng những tiêu chuẩn đánh giá chung cho mọi đối tượng.

Chúng tôi nhận được hoa hồng từ một số các công ty có trên danh sách, tuy nhiên khoản chi phí này trả theo hình thức dịch vụ và sản phẩm không hề ảnh hưởng đến định hướng hoặc kết luận trong nội dung đánh giá của chúng tôi. Đồng thời không ảnh hưởng đến việc xếp hạng các nhà đơn vị hosting.
Khoản phí này chi trả chi phí tài khoản, chi phí kiểm chứng hoặc trả cho người viết đánh giá.

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh

So sánh
Nếu muốn, bạn có thể thêm 1 công ty để so sánh

Didn’t find what you were looking for?

Our users recommend these brands

9.6
 • Robust Security
 • Super-fast Load Times
 • 24/7 Support
2,95 US$ / tháng
Learn more
9.2
 • Very Low Prices
 • Incredible Speed
 • Easy Set-Up
0,99 US$ / tháng
Learn more
9.2
 • Outstanding Uptimes
 • Unlimited Storage
 • Quick Troubleshooting
2,99 US$ / tháng
Learn more
9.9
 • Excellent Support
 • Smooth Migration
 • Superb compatibility
3,95 US$ / tháng
Learn more