Link

Dịch Vụ VPS Hosting Tốt Nhất Năm 2020

42,603 Đánh Giá Bởi Người Dùng Có Xác Thực bởi khách hàng có trả tiền đối với 2,352 dịch vụ VPS Hosting khác nhau
Dịch vụ lọc hosting
Has servers in {{country}}
3,26 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: internex cung cấp 3 gói cước VPS Hosting : vServer v2, vServer v4, vServer v8. Máy chủ của họ được đặt tại Áo. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Áo
Has servers in {{country}}
9,95 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: emerion cung cấp 4 gói cước VPS Hosting : VPS 512, VPS 1, VPS 8, VPS 16. Máy chủ của họ được đặt tại Vienna. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Vienna
Has servers in {{country}}
33,74 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: web-crossing cung cấp 2 gói cước VPS Hosting : VSERVER BEGINNERS, VSERVER POWER. Máy chủ của họ được đặt tại Áo. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Áo
Has servers in {{country}}
167,55 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: conova.com cung cấp 4 gói cước VPS Hosting : S, M, L, XL. Máy chủ của họ được đặt tại Áo. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Áo
Has servers in {{country}}
1,12 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: IPAX cung cấp 19 gói cước VPS Hosting : V1, V10, V20, V30, V40, V50, V60, V10 PS, V20 PS, V30 PS, V40 PS, V10 Win, V20 Win, V30 Win, V40 Win, V10 HA, V20 HA, V30 HA, V40 HA. Máy chủ của họ được đặt tại Áo. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Áo
Has servers in {{country}}
56,11 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: abaton cung cấp 2 gói cước VPS Hosting : abaton VPS-1, abaton VPS-2. Máy chủ của họ được đặt tại Vienna. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Vienna
Has servers in {{country}}
11,25 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: ENAHOST cung cấp 8 gói cước VPS Hosting : VMware Virtual Server 1, VMware Virtual Server 2, VMware Virtual Server 4, VMware Virtual Server 8, Virtual Server KVM 1, Virtual Server KVM 2, Virtual Server KVM 4, Virtual Server KVM 8. Máy chủ của họ được đặt tại: Bratislava, Athens, Nicosia. Đọc thêm

Has servers in {{country}}
9,86 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Websupport cung cấp 8 gói cước VPS Hosting : V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8. Máy chủ của họ được đặt tại Slovakia. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Slovakia
Has servers in {{country}}
16,31 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: LightStorm cung cấp 6 gói cước VPS Hosting : VSHA 105, VSHA 110, VSHA 115, VSFT 105, VSFT 110, VSFT 115. Máy chủ của họ được đặt tại Bratislava. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Bratislava
Has servers in {{country}}
19,23 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: nic.sk cung cấp 4 gói cước VPS Hosting : Linux Cloud VPS 1, Linux Cloud VPS 2, Linux Cloud VPS 3, Linux Cloud VPS 4. Máy chủ của họ được đặt tại Slovakia. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Slovakia

HostAdvice.com cung cấp các đánh giá web hosting chuyên nghiệp và hoàn toàn độc lập với bất kỳ đơn vị nào. Các đánh giá của chúng tôi không thiên vị, chân thực và áp dụng những tiêu chuẩn đánh giá chung cho mọi đối tượng.

Chúng tôi nhận được hoa hồng từ một số các công ty có trên danh sách, tuy nhiên khoản chi phí này trả theo hình thức dịch vụ và sản phẩm không hề ảnh hưởng đến định hướng hoặc kết luận trong nội dung đánh giá của chúng tôi. Đồng thời không ảnh hưởng đến việc xếp hạng các nhà đơn vị hosting.
Khoản phí này chi trả chi phí tài khoản, chi phí kiểm chứng hoặc trả cho người viết đánh giá.

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh

So sánh
Nếu muốn, bạn có thể thêm 1 công ty để so sánh

Didn’t find what you were looking for?

Our users recommend these brands

9.6
 • Robust Security
 • Super-fast Load Times
 • 24/7 Support
2,95 US$ / tháng
Learn more
9.3
 • Very Low Prices
 • Incredible Speed
 • Easy Set-Up
0,99 US$ / tháng
Learn more
9.2
 • Outstanding Uptimes
 • Unlimited Storage
 • Quick Troubleshooting
2,99 US$ / tháng
Learn more
9.9
 • Excellent Support
 • Smooth Migration
 • Superb compatibility
2,76 US$ / tháng
Learn more