Dịch vụ lọc hosting
9,95 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Không

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Craig Timmins Craig Timmins: DotBlock cung cấp 1 gói cước VPS Hosting : Custom VPS Hosting. Máy chủ của họ được đặt tại: San Jose, Amsterdam. Đọc thêm

Vị trí máy chủ San Jose Amsterdam
30,00 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Không
Tên miền miễn phí

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Michael Lavnduski Michael Lavnduski: SEOWebhosting.net cung cấp 5 gói cước VPS Hosting : Level 1, Level 2, Level 3, Level 4, Level 5. Máy chủ của họ được đặt tại Hoa Kỳ. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Hoa Kỳ
19,95 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: 45 Ngày

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Michael Lavnduski Michael Lavnduski: SiteServing cung cấp 20 gói cước VPS Hosting : OVZ-Flame, KVM-Nitro, KVM-Inferno - Windows, KVM-Blaze - Windows, KVM-Flame - Windows, Xen-Nitro - Windows, Xen-Inferno - Windows, Xen-Blaze - Windows, Xen-Flame - Windows, KVM-Inferno, OVZ-Blaze, KVM-Blaze, KVM-Flame, Xen-Nitro, Xen-Inferno, Xen-Blaze, Xen-Flame, OVZ-Nitro, OVZ-Inferno, KVM-Nitro - Windows. Máy chủ của họ được đặt tại Bắc Mỹ. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Bắc Mỹ
17,43 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Không

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Michael Lavnduski Michael Lavnduski: Host Install cung cấp 4 gói cước VPS Hosting : Alpha, Beta, Gamma, Delta. Máy chủ của họ được đặt tại Châu Âu. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Châu Âu

Các coupons & Deals của Host Install năm 2019

84,96 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: 30 Ngày

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Michael Lavnduski Michael Lavnduski: Host Depot cung cấp 8 gói cước VPS Hosting : Linux Starter, Windows Starter, Linux Business, Windows Business, Linux Corporate, Windows Corporate, Linux Enterprise, Windows Enterprise. Máy chủ của họ được đặt tại: Fort Lauderdale, Boca Raton, Reading, Wilmington. Đọc thêm

7,75 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: 5 Ngày

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Craig Timmins Craig Timmins: ColorHost cung cấp 4 gói cước VPS Hosting : VPS Basic, VPS Enhanced, VPS Advanced, VPS Elite. Máy chủ của họ được đặt tại Phoenix. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Phoenix
49,99 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Không

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Michael Lavnduski Michael Lavnduski: Datagram cung cấp 4 gói cước VPS Hosting : Silver, Gold, Platinum, Titanium. Máy chủ của họ được đặt tại: New York, Chicago, Phoenix, Danbury, Amsterdam. Đọc thêm

44,00 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: 30 Ngày
Tên miền miễn phí

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Craig Timmins Craig Timmins: D9 Hosting cung cấp 10 gói cước VPS Hosting : VPS-01, UKVPS-01, VPS-02, UKVPS-02, VPS-03, UKVPS-03, UKVPS-04, VPS-04, UKVPS-05, VPS-05. Máy chủ của họ được đặt tại: Hoa Kỳ, Vương quốc Anh. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Hoa Kỳ Vương quốc Anh
150,00 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: 30 Ngày

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Michael Lavnduski Michael Lavnduski: Crucial Web Hosting cung cấp 4 gói cước VPS Hosting : Managed Split-Dedicated 1, Managed Split-Dedicated 2, Managed Split-Dedicated 3, Managed Split-Dedicated 4. Máy chủ của họ được đặt tại Phoenix. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Phoenix
20,00 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: 30 Ngày
Tên miền miễn phí

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Michael Lavnduski Michael Lavnduski: ComputingHost.com cung cấp 7 gói cước VPS Hosting : Linux K-VPS1, Linux K-VPS2, Windows VPS1, Linux K-VPS3, Windows VPS2, Windows VPS3, Windows VPS4. Máy chủ của họ được đặt tại Los Angeles. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Los Angeles

HostAdvice.com cung cấp các đánh giá web hosting chuyên nghiệp và hoàn toàn độc lập với bất kỳ đơn vị nào. Các đánh giá của chúng tôi không thiên vị, chân thực và áp dụng những tiêu chuẩn đánh giá chung cho mọi đối tượng.

Chúng tôi nhận được hoa hồng từ một số các công ty có trên danh sách, tuy nhiên khoản chi phí này trả theo hình thức dịch vụ và sản phẩm không hề ảnh hưởng đến định hướng hoặc kết luận trong nội dung đánh giá của chúng tôi. Đồng thời không ảnh hưởng đến việc xếp hạng các nhà đơn vị hosting.
Khoản phí này chi trả chi phí tài khoản, chi phí kiểm chứng hoặc trả cho người viết đánh giá.

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh

So sánh
Nếu muốn, bạn có thể thêm 1 công ty để so sánh

Công ty chưa vừa ý bạn?
Sau đây là những phương án thay thế tối ưu nhất:

Từ 3,95 US$ / tháng
Xem FastComet
Từ 3,92 US$ / tháng
Xem A2 Hosting
Từ 3,95 US$ / tháng
Xem ChemiCloud
Từ 0,80 US$ / tháng
Xem Hostinger