Link

Web Host Có SSD Tốt Nhất Năm 2020

58,798 Đánh Giá Bởi Người Dùng Có Xác Thực bởi khách hàng có trả tiền đối với 4,162 dịch vụ Hosting khác nhau
Dịch vụ lọc hosting
Has servers in {{country}}
5,00 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: 365 Ngày

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Michael Lavnduski Michael Lavnduski: Evolution Host là công ty hosting chuyên cung cấp các dịch vụ sau: VPS. Máy chủ của họ được đặt tại: Roubaix, Montreal, Los Angeles, Strasbourg, Chicago. 98% người dùng đã từng dùng qua đánh giá Evolution Host tích cực. Đọc thêm

Has servers in {{country}}
250,00 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: 30 Ngày

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Eliran Ouzan Eliran Ouzan: Host.al là công ty hosting chuyên cung cấp các dịch vụ sau: Hosting chia sẻ, VPS, Máy chủ dùng riêng (Dedicated Server). Máy chủ của họ được đặt tại: Đức, Albania, Pháp, Hoa Kỳ. 0% người dùng đã từng dùng qua đánh giá Host.al tích cực. Đọc thêm

Has servers in {{country}}
0,48 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: 30 Ngày

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Eliran Ouzan Eliran Ouzan: LK WebHost là công ty hosting chuyên cung cấp các dịch vụ sau: Hosting chia sẻ. Máy chủ của họ được đặt tại Vương quốc Anh. 0% người dùng đã từng dùng qua đánh giá LK WebHost tích cực. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Vương quốc Anh
Has servers in {{country}}
4,97 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: 10 Ngày

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Eliran Ouzan Eliran Ouzan: Servers.com là công ty hosting chuyên cung cấp các dịch vụ sau: Cloud Hosting, nhà bán lẻ, Máy chủ dùng riêng (Dedicated Server). Máy chủ của họ được đặt tại: Dallas, Amsterdam, Moskva, Singapore. 33% người dùng đã từng dùng qua đánh giá Servers.com tích cực. Đọc thêm

Has servers in {{country}}
9,66 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: 30 Ngày

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Eliran Ouzan Eliran Ouzan: ServerSP là công ty hosting chuyên cung cấp các dịch vụ sau: Hosting chia sẻ, Máy chủ dùng riêng (Dedicated Server), Cloud Hosting, nhà bán lẻ. Máy chủ của họ được đặt tại: New York, Chicago, Dallas, San Jose, Salt Lake City, Seattle, Washington, Montreal, Sao Paulo, Manchester, London, Paris, Frankfurt am Main, Amsterdam, New Delhi, Tokyo, Hồng Kông, Singapore, Sydney. 33% người dùng đã từng dùng qua đánh giá ServerSP tích cực. Đọc thêm

Has servers in {{country}}
10,98 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: VPS City là công ty có trụ sở tại New Zealand. Họ cung cấp các dịch vụ sau: Hosting chia sẻ, VPS, Máy chủ dùng riêng (Dedicated Server), Cloud Hosting, nhà bán lẻ, SSL. Máy chủ của họ được đặt tại Auckland. 0% người dùng đã từng dùng qua đánh giá VPS City tích cực. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Auckland
Has servers in {{country}}
10,04 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Michael Lavnduski Michael Lavnduski: World4You Internet Services GmbH là công ty có trụ sở tại Áo. Họ cung cấp các dịch vụ sau: Hosting chia sẻ, SSL, Cloud Hosting, VPS, Lập trình viên Website. Máy chủ của họ được đặt tại: Linz, Vienna. 44% người dùng đã từng dùng qua đánh giá World4You Internet Services GmbH tích cực. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Linz Vienna
Has servers in {{country}}
1,25 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Ghesi là công ty có trụ sở tại România. Họ cung cấp các dịch vụ sau: Hosting chia sẻ, VPS, Máy chủ dùng riêng (Dedicated Server), nhà bán lẻ. Máy chủ của họ được đặt tại: România, Hoa Kỳ. 0% người dùng đã từng dùng qua đánh giá Ghesi tích cực. Đọc thêm

Vị trí máy chủ România Hoa Kỳ
Has servers in {{country}}
4,84 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Netdesign Hosting là công ty có trụ sở tại Thái Lan. Họ cung cấp các dịch vụ sau: Hosting chia sẻ, VPS, nhà bán lẻ. Máy chủ của họ được đặt tại Thái Lan. 0% người dùng đã từng dùng qua đánh giá Netdesign Hosting tích cực. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Thái Lan
Has servers in {{country}}
6,00 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: Bất cứ lúc nào

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: VinaHost là công ty có trụ sở tại Việt Nam. Họ cung cấp các dịch vụ sau: Hosting chia sẻ, VPS, Máy chủ dùng riêng (Dedicated Server), Cloud Hosting, nhà bán lẻ, SSL. Máy chủ của họ được đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. 0% người dùng đã từng dùng qua đánh giá VinaHost tích cực. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Thành phố Hồ Chí Minh

HostAdvice.com cung cấp các đánh giá web hosting chuyên nghiệp và hoàn toàn độc lập với bất kỳ đơn vị nào. Các đánh giá của chúng tôi không thiên vị, chân thực và áp dụng những tiêu chuẩn đánh giá chung cho mọi đối tượng.

Chúng tôi nhận được hoa hồng từ một số các công ty có trên danh sách, tuy nhiên khoản chi phí này trả theo hình thức dịch vụ và sản phẩm không hề ảnh hưởng đến định hướng hoặc kết luận trong nội dung đánh giá của chúng tôi. Đồng thời không ảnh hưởng đến việc xếp hạng các nhà đơn vị hosting.
Khoản phí này chi trả chi phí tài khoản, chi phí kiểm chứng hoặc trả cho người viết đánh giá.

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh

So sánh
Nếu muốn, bạn có thể thêm 1 công ty để so sánh

Didn’t find what you were looking for?

Our users recommend these brands

9.6
 • Robust Security
 • Super-fast Load Times
 • 24/7 Support
2,95 US$ / tháng
Learn more
9.3
 • Very Low Prices
 • Incredible Speed
 • Easy Set-Up
0,99 US$ / tháng
Learn more
9.2
 • Outstanding Uptimes
 • Unlimited Storage
 • Quick Troubleshooting
2,99 US$ / tháng
Learn more
9.9
 • Excellent Support
 • Smooth Migration
 • Superb compatibility
2,76 US$ / tháng
Learn more