Link

Dịch Vụ Reseller Hosting Có HDD Tốt Nhất Năm 2021

32,089 Đánh Giá Bởi Người Dùng Có Xác Thực bởi khách hàng có trả tiền đối với 935 dịch vụ Reseller Hosting khác nhau
Dịch vụ lọc hosting
Has servers in {{country}}
8,99 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: 24 Hours*

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: RockHoster cung cấp 3 gói cước Reseller Hosting : BRONZE, SILVER, GOLDEN. Máy chủ của họ được đặt tại Vương quốc Anh. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Vương quốc Anh
Has servers in {{country}}
6,39 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: 15 Ngày
Tên miền miễn phí

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Reform Hosting cung cấp 3 gói cước Reseller Hosting : RESELLER - 1, RESELLER - 2, RESELLER - 3. Máy chủ của họ được đặt tại: Kansas City, Mumbai, Strasbourg, Chicago. Đọc thêm

Has servers in {{country}}
13,07 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: 30 Ngày
Tên miền miễn phí

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Idan Cohen Idan Cohen: Da-Manager cung cấp 3 gói cước Reseller Hosting : Starter, Deluxe, Premium. Máy chủ của họ được đặt tại: London, Roubaix. Đọc thêm

Vị trí máy chủ London Roubaix
Has servers in {{country}}
52,87 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: 30 Ngày

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Michael Lavnduski Michael Lavnduski: JetServer cung cấp 6 gói cước Reseller Hosting : Small Reseller, Medium Reseller, Large Reseller, SEO Reseller +4 IP Addresses, SEO Reseller +6 IP Addresses, SEO Reseller +8 IP Addresses. Máy chủ của họ được đặt tại: Frankfurt am Main, Jerusalem. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Frankfurt am Main Jerusalem
Has servers in {{country}}
2,67 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: 30 Ngày
Tên miền miễn phí

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Marin Dujic Marin Dujic: Netringindia Web Solutions Private Limited cung cấp 7 gói cước Reseller Hosting : RS 1, RS 2, RS 3, RS 4, RSW 1, RSW 2, Shoutcast Reseller. Máy chủ của họ được đặt tại: Los Angeles, Hyderabad, Berkeley, Singapore, Amsterdam, Cannes, Abu Dhabi. Đọc thêm

Has servers in {{country}}
2,50 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: 30 Ngày
Tên miền miễn phí

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Raisinghost cung cấp 12 gói cước Reseller Hosting : Economy-HR, Value-HR, Deluxe-HR, Ultimate-HR, Economy-SR, Value-SR, Deluxe-SR, Ultimate-SR, Economy-WR, Value-WR, Deluxe-WR, Ultimate-WR. Máy chủ của họ được đặt tại: Melbourne, Roubaix, Dallas. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Melbourne Roubaix Dallas
Has servers in {{country}}
3,59 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: 7 Ngày

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Marin Dujic Marin Dujic: NextraOne cung cấp 8 gói cước Reseller Hosting : RESELLER-N1, RESELLER-N2, RESELLER-N3, RESELLER-N4, CPANEL RESELLER-N1, CPANEL RESELLER-N2, CPANEL RESELLER-N3, CPANEL RESELLER-N4. Máy chủ của họ được đặt tại Delhi. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Delhi
Has servers in {{country}}
4,99 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: 30 Ngày
Tên miền miễn phí

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Avi Ilinsky Avi Ilinsky: Hostech Web Solutions Pvt Ltd cung cấp 2 gói cước Reseller Hosting : RH-10GB, RH-UNLIMITED. Máy chủ của họ được đặt tại: Kansas City, Germantown. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Kansas City Germantown
Has servers in {{country}}
4,00 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: 30 Ngày
Tên miền miễn phí

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: Hostbazzar cung cấp 7 gói cước Reseller Hosting : LR-HB1, LR-HB2, LR-HB3, LR-HB4, SR-HB1, SR-HB2, SR-HB3. Máy chủ của họ được đặt tại: Washington, Roubaix. Đọc thêm

Vị trí máy chủ Washington Roubaix
Has servers in {{country}}
5,50 US$ / Th.
Hoàn lại tiền: 3 Ngày
Tên miền miễn phí

Đánh giá tổng quát bởi chuyên gia :
Max Ostryzhko Max Ostryzhko: BingLoft cung cấp 21 gói cước Reseller Hosting : R1, R2, R3, M1, M2, M3, A1, A2, A3, Plesk R1, Plesk R2, Plesk R3, DA R1, DA R2, DA R3, DA M1, DA M2, DA M3, DA A1, DA A2, DA A3. Máy chủ của họ được đặt tại: Franconville, Los Angeles, Paris, Miami, Amsterdam, Dallas, Montreal, London, Nottingham, Mangalore, Manchester, Managua, Madrid, Makati, Berlin, Bucharest, Atlanta, Auckland, Brisbane, Chicago, Kuala Lumpur. Đọc thêm

HostAdvice.com cung cấp các đánh giá web hosting chuyên nghiệp và hoàn toàn độc lập với bất kỳ đơn vị nào. Các đánh giá của chúng tôi không thiên vị, chân thực và áp dụng những tiêu chuẩn đánh giá chung cho mọi đối tượng.

Chúng tôi nhận được hoa hồng từ một số các công ty có trên danh sách, tuy nhiên khoản chi phí này trả theo hình thức dịch vụ và sản phẩm không hề ảnh hưởng đến định hướng hoặc kết luận trong nội dung đánh giá của chúng tôi. Đồng thời không ảnh hưởng đến việc xếp hạng các nhà đơn vị hosting.
Khoản phí này chi trả chi phí tài khoản, chi phí kiểm chứng hoặc trả cho người viết đánh giá.

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh

So sánh
Nếu muốn, bạn có thể thêm 1 công ty để so sánh

Didn’t find what you were looking for?

Our users recommend these brands

9.6
 • Robust Security
 • Super-fast Load Times
 • 24/7 Support
2,95 US$ / tháng
Learn more
9.2
 • Very Low Prices
 • Incredible Speed
 • Easy Set-Up
0,99 US$ / tháng
Learn more
9.3
 • Outstanding Uptimes
 • Unlimited Storage
 • Quick Troubleshooting
2,99 US$ / tháng
Learn more
9.9
 • Excellent Support
 • Smooth Migration
 • Superb compatibility
2,37 US$ / tháng
Learn more