Viết nhận xét

Dịch Vụ Hosting PostgreSQL Có SSD Tốt Nhất Năm 2021

PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu quan hệ kết nối với nhiều ngôn ngữ lập trình và các kịch bản phía máy chủ, cho phép tạo ra các ứng dụng web và điện thoại di động phức tạp. Nhiều công ty web hosting đã bổ sung sự hỗ trợ cơ sở dữ liệu PostgreSQL cho nền tảng LAMP của họ do nhu cầu phổ biến. Các công ty này cũng sẽ thêm phpPgAdmin vào cPanel cho một tiện ích quản lý cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn ngành.
PostgreSQL có thể được cài đặt trên các gói VPS hoặc máy chủ dùng riêng độc lập trên nền máy chủ tuỳ chỉnh (custom web server stack), hoặc bằng cách sử dụng các công cụ dòng lệnh hoặc thông qua xây dựng snapshots. Các gói VPS và máy chủ dùng riêng cung cấp các nguồn lực bổ sung cần thiết để hỗ trợ các ứng dụng PostgreSQL phức tạp.

  • Giá khởi điểm
    2,99 US$ /Th.
    Xếp hạng
    Hoàn lại tiền   Bất cứ lúc nào
      3 coupon
    3
    Địa điểm
    99.9%
    Thời gian hoạt động
    Saurabh Sharma
    23/09/2021
    "Amazing Experience"
    Thêm vào để so sánh
    Giải thưởng của A2 Hosting
  • Giá khởi điểm
    2,95 US$ /Th.
    Xếp hạng
    Hoàn lại tiền   60 Ngày
    Tên miền miễn phí
      1 coupon
    6
    Địa điểm
    99.9%
    Thời gian hoạt động
    Jim Wendell
    22/09/2021
    "Not Worthy"
    Thêm vào để so sánh
    Giải thưởng của TMDHosting
  • Giá khởi điểm
    13,45 US$ /Th.
    Xếp hạng
    Hoàn lại tiền   7 Ngày
      1 coupon
    1
    Địa điểm
    Ni Made
    18/02/2021
    "Fast, Professional, and Hassle Free Hosting Services!"
    Thêm vào để so sánh
    Giải thưởng của RoseHosting
  • Giá khởi điểm
    2,50 US$ /Th.
    Xếp hạng
    Hoàn lại tiền   30 Ngày
      2 coupon
    1
    Địa điểm
    99.9%
    Thời gian hoạt động
    Phan Thanh Sang
    09/04/2018
    "Tốc độ tải rất chậm, dù đã rất nhiều lần gửi Ticket ..?"
    Thêm vào để so sánh
    Giải thưởng của InterServer
  • Giá khởi điểm
    3,95 US$ /Th.
    Xếp hạng
    Hoàn lại tiền   45 Ngày
    Tên miền miễn phí
      1 coupon
    9
    Địa điểm
    99.9%
    Thời gian hoạt động
    Carlo D.
    15/09/2021
    "Fast and solid VPS"
    Thêm vào để so sánh
    Giải thưởng của ChemiCloud

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh