Viết nhận xét
Updated on 09:52 Ngày 24 tháng 11 năm 2021

Dịch Vụ Hosting PostgreSQL Có HDD Tốt Nhất Năm 2021

PostgreSQL là một cơ sở dữ liệu quan hệ kết nối với nhiều ngôn ngữ lập trình và các kịch bản phía máy chủ, cho phép tạo ra các ứng dụng web và điện thoại di động phức tạp. Nhiều công ty web hosting đã bổ sung sự hỗ trợ cơ sở dữ liệu PostgreSQL cho nền tảng LAMP của họ do nhu cầu phổ biến. Các công ty này cũng sẽ thêm phpPgAdmin vào cPanel cho một tiện ích quản lý cơ sở dữ liệu tiêu chuẩn ngành.
PostgreSQL có thể được cài đặt trên các gói VPS hoặc máy chủ dùng riêng độc lập trên nền máy chủ tuỳ chỉnh (custom web server stack), hoặc bằng cách sử dụng các công cụ dòng lệnh hoặc thông qua xây dựng snapshots. Các gói VPS và máy chủ dùng riêng cung cấp các nguồn lực bổ sung cần thiết để hỗ trợ các ứng dụng PostgreSQL phức tạp.

HostAdvice
 • Giá khởi điểm
  3,95 US$ /Th.
  Xếp hạng
  Hoàn lại tiền   30 Ngày
  Tên miền miễn phí
  Coupon3
  8
  Địa điểm
  Jennifer Geyer
  29/06/2019
  "I couldn't be more satisfied."
  Thêm vào để so sánh
  Giải thưởng của ScalaHosting
 • Giá khởi điểm
  2,27 US$ /Th.
  Xếp hạng
  Hoàn lại tiền   7 Ngày
  Tên miền miễn phí
  Coupon2
  9
  Địa điểm
  Sumit Rana
  18/11/2021
  "Great web hosting service and help by excellent support team.."
  Thêm vào để so sánh
  Giải thưởng của Visual Web Technologies
 • Giá khởi điểm
  3,29 US$ /Th.
  Xếp hạng
  Hoàn lại tiền   30 Ngày
  Coupon1
  6
  Địa điểm
  umit karakas
  19/11/2021
  "Excellent hosting company"
  Thêm vào để so sánh
  Giải thưởng của Ultahost
 • Giá khởi điểm
  2,00 US$ /Th.
  Xếp hạng
  Hoàn lại tiền   30 Ngày
  Tên miền miễn phí
  15
  Địa điểm
  Maria Ibsen
  11/05/2020
  "Best services and plans of the web hosting"

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh