Viết nhận xét

Dịch Vụ Hosting offshore Tốt Nhất Năm 2021

Các Công ty hosting ngoại biên (offshore) chủ yếu được định nghĩa là bất kỳ công ty nào sát nhập vào một quốc gia có chủ quyền mà pháp luật Hoa Kỳ không áp dụng. Ưu điểm của các trung tâm dữ liệu của các công ty đối với web hosting là mục đích kết hợp pháp lý các doanh nghiệp, bảo mật dữ liệu, sở hữu trí tuệ, luật bản quyền, hay phân khu thuế. Các công ty lưu trữ ngoại biên khác với các công ty phục vụ các công ty doanh nghiệp cho những công ty khác chuyên về warez, torrents, chia sẻ MP3, v.v ...
Các dịch vụ quảng cáo của các công ty hosting ngoại biên chủ yếu tìm kiếm những khách hàng yêu cầu bỏ qua điều khoản DMCA trong thoả thuận hợp đồng dịch vụ. Điều này có nghĩa là máy chủ web hosting sẽ không tự động thực hiện hoặc tạm ngừng hoàn toàn các hoạt động của trang web do yêu cầu DMCA từ các nguyên đơn bản quyền. Offshore hosting cũng có thể hiệu quả hơn đối với một số doanh nghiệp phát triển các điểm trung tâm dữ liệu quốc tế.

 • Giá khởi điểm
  3,95 US$ /Th.
  Xếp hạng
  Hoàn lại tiền   30 Ngày
  Tên miền miễn phí
    1 coupon
  5
  Địa điểm
  Ivone Calabrese
  26/08/2021
  "Their customer support is excellent."
  Thêm vào để so sánh
  Giải thưởng của HostRound LLC
 • Giá khởi điểm
  0,54 US$ /Th.
  Xếp hạng
  Hoàn lại tiền   7 Ngày
  Tên miền miễn phí
  9
  Địa điểm
  Pratik Kashyap
  30/08/2021
  "VisualWebTechnologies is the best. Their services are the best. Their customer service is excellent"
  Thêm vào để so sánh
  Giải thưởng của Visual Web Technologies
 • Giá khởi điểm
  0,00 US$ /Th.
  Xếp hạng
  Hoàn lại tiền   1 Ngày
  56
  Địa điểm
  Benson Muchoki
  25/06/2021
  "recommended for all especially startup"
  Thêm vào để so sánh
  Giải thưởng của Premium RDP
 • Giá khởi điểm
  0,00 US$ /Th.
  Xếp hạng
  Hoàn lại tiền   30 Ngày
  Tên miền miễn phí
    1 coupon
  2
  Địa điểm
  vaibhav goswami
  05/09/2021
  "The hosting is very good ."
  Thêm vào để so sánh
  Giải thưởng của myglobalHOST
 • Giá khởi điểm
  3,29 US$ /Th.
  Xếp hạng
  Hoàn lại tiền   30 Ngày
    2 coupon
  6
  Địa điểm
  MOHAMMED HAIRE BIN KAHFI
  13/09/2021
  "Superb Helps"
  Thêm vào để so sánh
  Giải thưởng của Ultahost

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh