Viết nhận xét
Updated on 02:11 Ngày 07 tháng 11 năm 2021

Dịch Vụ VPS Hosting Miễn Phí Tốt Nhất Năm 2021

Hosting VPS miễn phí cho đến nay không phải là một kế hoạch kinh doanh hiệu quả về chi phí cho hầu hết các công ty trung tâm dữ liệu cung cấp gói VPS là gói nâng cấp có tính phí đối với những gói hosting dùng chung. Một số công ty web hosting đưa ra những gói VPS miễn phí là những ưu đãi, khuyến mãi cho những hợp đồng dài hạn. Một xu hướng khác là đưa các tính năng các gói VPS vào các tài khoản web hosting dùng chung theo các sản phẩm dịch vụ đám mây.
Có thể yêu cầu các công ty web hosting cung cấp gói VPS miễn phí cho những tài khoản phục vụ cộng đồng hoặc tài khoản phi lợi nhuận. Ví dụ, chủ nhân các trang web cần hỗ trợ tài chính trong việc làm web cho các nhóm từ thiện hoặc các nhóm xã hội có thể yêu cầu gói này. Vì nhiều công ty web hosting có những chương trình được thiết kế chính thức cho các dự án liên quan đến hoạt động xã hội được hỗ trợ hosting miễn phí, do vậy sẽ có lợi hơn nếu trực tiếp liên hệ các công ty này

HostAdvice

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh