Viết nhận xét
Updated on 18:31 Ngày 30 tháng 10 năm 2021

Dịch Vụ Email Hosting Miễn Phí Tốt Nhất Năm 2021

Email hosting miễn phí có hỗ trợ cấu hình POP3, IMAP và SMTP đều có sẵn với cPanel trên hầu hết các gói Linux dùng chung có tên miền không giới hạn. Quản trị viên có thể thiết lập nhiều địa chỉ email theo yêu cầu thông qua cPanel cho mỗi tên miền đăng ký. Các tài khoản này cho phép truy cập được mã hóa qua các kênh an toàn để trao đổi qua email và truyền tập tin. Các tùy chọn chính khác là gMail, Outlook, Yahoo, v.v. cho các tài khoản email miễn phí.
Email hosting miễn phí với tên miền cPanel có thể sử dụng được với các dịch vụ webmail như Horde, Roundcube và SquirrelMail hoặc dùng qua ứng dụng máy tính bàn như Microsoft Outlook, Outlook Express và Mozilla Thunderbird. Email miễn phí cũng có thể được cung cấp bởi một số công ty như một phần của dịch vụ thuê tên miền mà không hỗ trợ máy chủ web nào được cung cấp nhưng có thể sử dụng các địa chỉ email đã đăng ký cho các tên miền. Các dịch vụ email miễn phí như gMail cũng có thể được sử dụng để quản lý địa chỉ email với tên miền cPanel dễ dàng hơn.

HostAdvice

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh