Viết nhận xét
Updated on 05:10 Ngày 22 tháng 10 năm 2021

Dịch Vụ Hosting máy chủ riêng Miễn Phí Tốt Nhất Năm 2021

Khi một số công ty quảng cáo một tháng miễn phí trên các gói máy chủ dành riêng, không có mấy khác biệt về giá cả giữa các gói hợp đồng 11 tháng và 12 tháng khi so sánh giữa các đơn vị dịch vụ khác nhau. Các gói lưu trữ miễn phí trên máy chủ dùng riêng có thể được cung cấp cho phần cứng máy tính bàn ở các mạng gia đình được kết nối băng thông rộng "luôn chạy" (always-on) hoặc kết nối cáp quang. Các máy chủ gia đình này chạy trên các kết nối phần cứng và kết nối internet có sẵn.
Các gói máy chủ dành riêng đối với khách hàng doanh nghiệp là những người đặt thùng máy (rackmount server) để điều phối đám mây (cloud orchestration) và sử dụng máy tính từ xa. Những người mua phần cứng theo trung tâm dữ liệu có quy mô lớn có thể dùng hạng mức của tài khoản của họ để thương lượng với công ty web hosting để có 1-2 máy chủ miễn phí đối với 12 đơn vị đã ký hợp đồng, đây là mức giảm giá khi mua số lượng lớn. Một số công ty khách cung cấp máy chủ dùng riêng miễn phí cho các đơn vị phục vụ vì mục đích công lý xã hội, nhân quyền, các nhóm môi trường, tổ chức từ thiện tôn giáo, hoặc các tổ chức phi chính phủ.

HostAdvice

So sánh dịch vụ lưu trữ web:

Chọn thêm ít nhất 1 công ty nữa để so sánh
Hủy bỏ So sánh